Nationale Orgeldag 2013 geopend in Elburg

Text Example

advertentieAfgelopen zaterdag werd in Elburg de openingsmanifestatie van de Nationale Orgeldag 2013 gehouden. In de Grote Kerk verrichtte burgemeester De Lange het officiële startschot. Een van de sprekers was mr. Piet Hein Donner, vice-voorzitter van de Raad van State, die inging op het thema ‘Het orgel. Instrument of monument.’ In het middagprogramma was er in het Orgelmuseum een presentatie van Orgelkids.

Wim van der Ros, voorzitter van de werkgroep Nationale Orgeldag van de Vereniging Nederlands Platform voor Orgelkunst en – cultuur (VNPO), opende de manifestatie met een een korte uiteenzetting over de traditie en doelstelling van de Nationale Orgeldag. 


De volgende spreker was Frans de Lange, die als burgemeester van de Veluwse vestingstad inhaakte op Elburg als Museum- en Orgelstad en tevens de openingshandeling verrichte. Piet Hein Donner verzorgde een boeiend referaat over het orgel en de orgelcultuur, waarin hij beide niet alleen in cultuurhistorische context plaatste, maar ook de aanwezigen deelde in zijn gedachten over een mogelijke toekomst voor het koninklijke instrument in een sterk seculariserende samenleving. Maarten Seijbel, voorzitter van de jubilerende Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel, ging kort in op het thema ‘De Hanze als begin van onze Orgelcultuur.

De openingsbijeenkomst werd gelardeerd met muziek van Clarke, Bach, Händel en Dubois, uitgevoerd door Wim Magré op het Quellhorst-orgel van de Grote Kerk.

Het middagprogramma vond plaats in het Arent thoe Boecophuis, het nieuwe onderkomen van het Nationaal Historisch Orgelmuseum. Organist Henk de Vries presenteerde daar twee nieuwe aanwinsten van de collectie: een grotendeels historisch positief gebouwd door Reil (foto hierboven) en het achttiende-eeuwse kabinetorgel afkomstig uit de Hervormde Kerk van Gapinge, overgeplaatst door Pels & Van Leeuwen. Onder leiding van Lydia Vroegindewey en Henk de Vries kregen kinderen de gelegenheid om met ‘Orgelkids’ kennis te maken met het orgel door zelf te bouwen aan hun ‘Doe-orgel’.

De integrale tekst van de lezing van Piet Hein Donner zal binnenkort op Orgelnieuws.nl te lezen zijn.

© 2013 www.orgelnieuws.nl

© 2013 fotografie Lydia Vroegindeweij