Nieuw Verschueren-orgel in Innsbruck

Text Example

advertentieOp 17 oktober wordt in Stift Wilten (Innsbruck) het nieuwe ‘Festorgel’ in gebruik genomen. Dit nieuwe instrument werd door Verschueren Orgelbouw (Heythuysen) in de afgelopen jaren gerealiseerd. De bouw van het nieuwe orgel houdt verband met de restauratie van de monumentale Stiftskerk.

Voor de vormgeving van de orgelkasten werd aansluiting gezocht bij het rijke barokke kerkinterieur. Het meubel vormt, zowel in vorm als kleurstelling (zwart en goud), een pendant van het hoofdaltaar.

Het orgel telt 53 registers verdeeld over 3 klavieren en pedaal. Als inspiratiebron en uitgangspunt voor het instrument is de orgelbouwtraditie uit de 18de eeuw gekozen. De ervaringen van de orgelmakers met instrumenten uit diverse (stijl)gebieden waren daarbij richtinggevend. Er is naar gestreefd om een karakteristiek en veelkleurig klankbeeld te realiseren, dat ruime mogelijkheden biedt voor de uitvoering van een zeer divers repertoire.

Enkele registers van het pedaal en de windvoorziening staan achter de orgelkast opgesteld. De vier spaanbalgen kunnen m.b.v. een ventilator, maar ook met mankracht bediend worden.

Het weekend na de inwijding (23 t/m 26 oktober) vindt een symposium plaats met als thema ‘Orgelprospekte im Spannungsfeld zwischen Moderne und Historismus- Die neuen Orgeln der Stiftskirche Wilten’. Deskundigen uit diverse landen leveren een bijdrage. Verder worden niet alleen de drie orgels van de Stiftskerk, maar ook andere instrumenten in Innsbruck bezocht en bespeeld.

Stift Wilten (Innsbruck) – Dispositie Festorgel (Verschueren Orgelbouw, 2008)

Rugwerk

Prestant 8

Holpijp 8

Octaaf 4

Roerfluit 4

Nasard 3

Fluit 2

Superoctaaf 2

Terts 1 3/5

Sesquialter 2 sterk

Mixtuur 4 sterk

Dulciaan 16

Trompet 8

Cromhoorn 8

Hoofdwerk

Prestant 16

Prestant 8

Roerfluit 8

Viola di Gamba 8

Octaaf 4

Cornet 5 sterk

Fluit 4

Quint 3

Superoctaaf 2

Mixtuur 5 sterk (incl. repeterend Tertskoor) **

Cymbel 3 sterk

Fagot 16

Trompet 8

Trompet 4’

Bovenwerk

Bourdon 16

Prestant 8

Holpijp 8

Quintadeen 8

Unda maris 8

Fluit travers 4

Octaaf 4

Nasard 3

Fluit 2

Terts 1 3/5

Flageolet 1

Mixtuur 3 sterk

Hautbois 8

Vox humana 8

Pedaal

Prestant 16 *

Quint 12 *

Octaaf 8

Subbas 16

Bourdon 8

Quint 6 *

Octaaf 4

Mixtuur 5 sterk

Bazuin 16 *

Fagot 16

Trompet 8

Trompet 4

* = groot pedaal, op afzonderlijke windladen achter de orgelkast

Speelhulpen

Pedaal – Rugwerk

Pedaal – Hoofdwerk

Pedaal – Bovenwerk

Rugwerk – Hoofdwerk

Hoofdwerk – Bovenwerk

Tremulant Bovenwerk

Tremulant Rugwerk

Nachtegaal

** = Hoofdwerkmixtuur, naar keuze met repeterend Tertskoor

Klavieromvangen

Manualen: C – g”’

Pedaal: C – f’

© 2008 www.orgelnieuws.nl

© 2008 fotografie Verschueren Orgelbouw