Nieuwe bladmuziek 11102006

Dick Koomans – Choral Riff (Basso Ostinato). 15 blz. gen. ANB11900267 € 9,15

Text Example

advertentieKlik hier om dit artikel te bestellen

Jaap Niewenhuijse – Kerstmis achter het orgel. Variaties en koralen over bekende en veelgezongen kerstliederen voor orgel zonder pedaal. Nu daagt het in het oosten; O Heiland, reiss die Himmel auf; Es ist ein Ros entsprungen; Eer zij God in onze dagen; Hark! The herald angels sing; Adeste fideles; Nu zijt wellekome. 28 blz. gen. ANB11900314 € 14,45

Klik hier om dit artikel te bestellen

Jaap Niewenhuijse – Spelen uit het Liedboek 1 (zonder pedaal). De Heer is mijn Herder; Uit angst en nood stijgt mijn gebed; Om Sions wil zwijg ik niet stil; Verheug u, gij dochter van Sion; Zeven was voldoende; De laatsten worden de eersten; De Trooster komt; Is God de Heer maar voor mij; Hoor een heilig koor van stemmen; Als Koning opgetreden; Toen Jezus bij het water kwam. 24 blz. gen. ANB11900308 € 12,95

Klik hier om dit artikel te bestellen

Jaap Niewenhuijse – Spelen uit het Liedboek 2 (zonder pedaal). Heer Jezus, licht der wereld; O Liefde die verborgen zijt; Des konings vaandels gaan vooraan; Laat groot en klein nu vrolijk zijn; De dag van onze Vorst brak aan; Kom Schepper God, o Heil’ge Geest; Komt laat ons deze dag; De wereld is gewonnen door woord en geest; Ere zij aan God, de Vader; Jeruzalem, o stad zo hoog gebouwd; Eens komt de grote zomer. 24 blz. gen. ANB11900309 € 12,95

Klik hier om dit artikel te bestellen

Jaap Niewenhuijse – Spelen uit het Liedboek 3 (zonder pedaal). Toch overwint eens de genade; Wij moeten Gode zingen; Nu wordt het licht, de dag breekt aan; Lof zij de Heer; God enkel licht; Alle roem is uitgesloten; O Heer die onze Vader zijt; Neem mijn leven, laat het Heer; Aan U behoort, o Heer der heren; Zolang er mensen zijn op aarde. 24 blz. gen. ANB11900310 € 12,95

Klik hier om dit artikel te bestellen

Jaap Niewenhuijse – Spelen uit het Liedboek 1 (met pedaal). Laat ons nu vrolijk zingen; Wij hebben een sterke stad; Dankt, dankt nu allen God; Jezus, wandlend langs de wegen; Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen; Hoor een heilig koor van stemmen; Gaat stillen in den lande; Ik kniel aan uwe kribbe neer; Looft God, gij christnen, maakt Hem groot; Uit uw hemel zonder grenzen; Meester, men zoekt U wijd en zijd. 24 blz. gen. ANB11900311 € 12,95

Klik hier om dit artikel te bestellen

Jaap Niewenhuijse – Spelen uit het Liedboek 2 (met pedaal). Kondigt het jubelend aan; Zingt voor de Heer een nieuw gezang!; De dag van onze Vorst brak aan; Kom Schepper God, o Heil’ge Geest; Komt laat ons deze dag; De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt; De wereld is gewonnen door woord en geest; Wat zijn de goede vruchten; Ere zij aan God, de Vader. 24 blz. gen. ANB11900312 € 12,95

Klik hier om dit artikel te bestellen

Jaap Niewenhuijse – Spelen uit het Liedboek 3 (met pedaal). Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig; In Christus is noch west noch oost; U heb ik lief, mijn God en Heer; Zingen wij van harte zeer; Jezus, ga ons voor; Door de nacht van strijd en zorgen; O Heer die onze Vader zijt; O grote God die liefde zijt. Een mens te zijn op aarde. 24 blz. gen. ANB11900313 € 12,95

Klik hier om dit artikel te bestellen

Folgert Zwaving – Orgelvariaties over 10 Engelse Hymnen. Be Thou my Guardian and my Guide; Come down, o Love divine; Give me the wings of Faith to rise; Alleluya, sing to Jesus; Glory in the highest to the God of heaven; Immortal, invisible , God only wise; O Praise ye the Lord; Praise to the Holiest in the height; The King of love my Shepherd is; Thou wose Almighty Word. 31 blz. gen. P108987 € 12,95

Klik hier om dit artikel te bestellen