Nieuwe CAO voor orgelbouwers

© foto Jan Zwart

De Nederlandse orgelbouwers krijgen een nieuwe tweejarige CAO. Vakbond CNV Vakmensen bereikte daarover een akkoord met de Vereniging van Orgelbouwers in Nederland (VON). Onderdeel van de CAO voor 2015 en 2016 zijn onder meer een loonsverhoging van omgerekend 3,75% en afspraken over scholing.

Text Example

advertentie 

De circa 140 werknemers in de bedrijfstak krijgen er per 1 januari 2015 al een vast bedrag per maand bij, variërend van 27 euro voor de laagste loongroepen tot 25 of 22 voor de hogere loongroepen. Verdere loonsverhogingen volgen op 1 juli 2015 (0,75%), 1 januari 2016 (1%) en 1 juli 2016 (0,75%).

 

Daarnaast komt er ruimte voor een persoonlijk opleidingsbudget dat door de werknemers kan worden opgebouwd door hiervoor een vrije dag per jaar in te zetten.  Elke dag die hiervoor wordt ingezet wordt door de werkgevers beloond met een bonus van één ontwikkeldag, zo maakt CNV Vakmensen bij monde van onderhandelaar Erik Maas bekend.

 

Het CNV wist ook te bewerkstelligen dat de werkgevers voor het vakbondslidmaatschap een jaarlijkse bijdrage van 50 euro geven. CNV Vakmensen zal het CAO-akkoord positief aan zijn leden voorleggen.

 

 

 © 2015 fotografie Jan Zwart