Nieuwe opleiding tot orgeladviseur

Text Example

advertentieDe samenwerkende organisaties voor orgeladviseurs – de Katholieke Klokken en Orgelraad, de Commissie Orgelzaken van de Protestantse Kerk in Nederland en het College van Orgeladviseurs Nederland – hebben een opleiding voor orgeladviseurs opgezet.

De opleiding is ondergebracht in de stichting Landelijke Opleiding tot Orgeladviseur(LOTO). Drie kandidaten zijn al met de opleiding begonnen. Een kandidaat is al afgestudeerd.

Orgeladviseurs staan met hun kennis en ervaring orgeleigenaars bij in alles wat met het orgel te maken heeft: van reparatie tot restauratie, van nieuwbouw tot overplaatsing en akoestiek. Om tot de opleiding te worden toegelaten moet de kandidaat niet alleen een goede organist zijn, maar ook een behoorlijke kennis te hebben van orgelbouw en orgeltechniek.

De opleiding bestaat uit verschillende modules, die steeds worden afgesloten met een examen. De onderwerpen zijn onder meer het exterieur van het orgel, het binnenwerk, het pijpwerk en het opzetten van onderzoek en rapportages. Ook de kennis van subsidies, regelgeving en het maken van begrotingen wordt getoetst. Kandidaten krijgen een persoonlijke coach. Na het behalen van het laatste deelexamen krijgen kandidaten een diploma uitgereikt. De LOTO heeft een eigen examencommissie.

De LOTO gaat ook een opleiding verzorgen voor orgelmentors. Orgelmentors zijn functionarissen die in een bepaalde regio, als een monumentenwacht een aantal orgels regelmatig controleert op schade en slecht functioneren. Dat gebeurt om dure reparaties te voorkomen. De LOTO wil beginnen met een procedure om orgeladviseurs officieel erkend te krijgen.

Voor meer informatie

c.vanderpoel@hetnet.nl

stichtingloto@gmail.com

© 2009 www.orgelnieuws.nl

© 2009 fotografie archief www.orgelnieuws.nl