Nieuwe vergunning voor verwijderen orgelkas Koorkerk

Text Example

advertentieDe historische kas van het Gerritz-orgel in de Koorkerk van Middelburg mag van het Middelburgse college van B en W toch worden verwijderd. Dat meldt de PZC vandaag.

De gemeente heeft een nieuwe vergunning verleend voor het weghalen van de gotische orgelkas, zodat het kan worden samengevoegd met elders bewaard gebleven binnenwerk. De orgelkas was door het Rijksmuseum in Amsterdam in bruikleen gegeven nadat de Koorkerk was hersteld van de schade als gevolg van de Tweede Wereldoorlog.

Een eerdere vergunning van de gemeente stuitte op bezwaren van partijen die de orgelkast voor Middelburg willen behouden. In mei vorig jaar oordeelde de Rechtbank na een bezwaarprocedure dat de besluitvormingsprocedure bestuurlijk onzorgvuldig was geweest. De gemeente gaf kort daarop te kennen de procedure opnieuw op te starten en een aantal onderdelen van het besluit zorgvuldiger te formuleren.

Het Middelburgse college zag geen mogelijkheid om de nieuwe vergunning te weigeren, aldus de Zeeuwse krant.

© 2012 www.orgelnieuws.nl

© 2012 fotografie www.gerardvanbetlehem.nl