Nieuwe vormgeving Kerk & Muziek

Text Example

advertentieHet verenigingsorgaan van de VOGG (Vereniging Organisten der Gereformeerde Gemeenten) heeft met ingang van dit jaar een vernieuwde vormgeving en twee nieuwe rubrieken. Wat direct opvalt, is dat iedere pagina voorzien is van een titelbalk met daarin de rubrieksnaam en soms ook de naam van de auteur. Deze titelbalken geven het blad direct een frisser aanzien.

Positief in het meest recente nummer is voorts dat ieder artikel voorzien is van een foto of een plaatje. In de rubrieken recensies bladmuziek en recensies cd’s is voor ieder besproken bundel c.q. cd één kolom uitgetrokken met bovenin een afbeelding van de cover van de bundel c.q. cd. In het recente nummer staan maar liefst acht cd-besprekingen.

Nieuw is de column die in ieder nummer zal verschijnen. In dit nummer bijt Jan-Kees Karels het spits af. De bedoeling is dat de column om beurten wordt geschreven door een VOGG’er en een niet-VOGG’er.

Ook nieuw is de rubriek Muzikaal profiel, waarin een VOGG-lid zich in een interview uitlaat over zijn muzikale voorkeuren en zijn mening en ideeën geeft betreffende de kerkmuziekpraktijk in de gereformeerde gezindte. In dit nummer geeft bestuurslid Johan Polder zijn visie.

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik de ontwikkelingen binnen de VOGG de laatste jaren niet echt heb gevolgd. Uit het voorliggende nummer blijkt dat het blikveld van de VOGG zeker niet beperkt blijft tot de eigen kerkmuzikale praktijk. Zo confronteert Anje de Heer de lezers met orgelmuziek voor de zondagen van Epifanie, niet echt een onderwerp dat ik direct met de VOGG associeer. Het helder geschreven artikel zou niet misstaan in de kerkbladen van vele PKN-kerken.

Peter Ouwerkerk bespreekt als niet-VOGG’er de bundel Psalmbewerkingen en partita’s 2005, een uitgave van de VOGG. Hij is positief over de bundel, maar schuwt een kritische noot zeker niet.

De redacteuren Okke Dijkhuizen en Geerten Jan van Dijk interviewden de Rotterdamse stadsorganist Geert Bierling. Hij vertelt over het maken van transcripties en geeft zijn visie op orgelconcerten in concertzalen. Het interview is verlucht met foto’s van Bierling en het Standaart-orgel van de Burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis. Dat de VOGG verder kijkt dan de eigen muziekpraktijk blijkt voorts uit het artikel Het muziekgenie Mozart. Het is het eerste in een serie van drie artikelen.

Kees Alblas bespreekt enkele muzikale aspecten van de klassieke tijd. Opvallend is dat Mozart in dit artikel nauwelijks wordt genoemd en dat het ene muziekvoorbeeld nota bene uit een symfonie van Haydn komt.

In de rubriek De andere kant van… gaat Geerten Jan van Dijk in op de orkestwerken van Max Reger. In kort bestek geeft hij veel informatie.

De Geneefse cantor Pierre Vallete schreef in 1556 een uitgebreide instructie bij de (toen nog slechts) 89 psalmen van het Geneefs Psalter. Met behulp van die instructie zouden de gemeenteleden zich zelf de melodieën eigen kunnen maken. Onder de titel In goede harmonie de lof des Heeren zingen staat een vertaling van de deze instructie, compleet met notenvoorbeelden. Eindredacteur Jaco van der Knijff vraagt zich in de inleiding af hoe de Geneefse psalmen gezongen moeten worden. Welnu, uit de instructie van Vallete wordt dat duidelijk: ritmisch!

De zeer productieve redacteur Geerten Jan van Dijk recenseert op kritische wijze de HGJB-bundel Op Toonhoogte en Jan Smelik besteedt aandacht aan de bundel Door mensen gezongen. Liturgische muziek in portretten, die verschenen is bij het afscheid van Anton Vernooij als bijzonder hoogleraar liturgische muziek aan de theologische faculteit van de Katholieke Universiteit Brabant. Het lijkt me een bundel die niet echt aansluit bij de belevingswereld van het gemiddelde VOGG-lid.

Kerk & Muziek biedt veel informatie in een eigentijdse en aantrekkelijke vormgeving. Er wordt duidelijk gestreefd naar verbreding van de muzikale horizon. Daarmee is het blad ook voor organisten van andere kerkgenootschappen interessant. [ERIK VAN DER HEIJDEN]

Als u nieuwsgierig bent geworden, kunt u een proefnummer bij aanvragen bij Jaco van der Knijff [e] j.h.vdknijff@filternet.nl

© 2006 orgelnieuws.nl