Noordbroek wil Schnitger-orgel zijn oude klankkroon teruggeven

schnitger-orgel noordbroek
Schnitger-orgel Noordbroek | © Gérard van Betlehem

Bijna zeventig jaar geleden werden drie verdwenen registers van het rugpositief van het Schnitger/Hinsz/Freytag-orgel in de kerk van Noordbroek gereconstrueerd. Met de hedendaagse kennis en inzichten kan dit beter, zo vinden ze in Noordbroek. Op zaterdag 2 maart 2024 vindt een startmiddag plaats om dit te realiseren.

Text Example

advertentieIn de tweede helft van de negentiende eeuw werden de Octaaf 2, Sesquialter en Scherp van het Rugpositief van het Schnitger-orgel vervangen door registers die in lijn lagen met de smaak van die tijd. 

Uit de toon’

In de jaren 50 van de vorige eeuw reconstrueerden Cor Edskes en Simon Graafhuis de registers op respectvolle wijze. In de afgelopen decennia heeft het onderzoek naar het werk van Schnitger niet stilgestaan. Deze registers ‘vallen letterlijk en figuurlijk uit de toon en sluiten niet goed aan op het hoofdwerkplenum’, zo meldt de orgelcommissie van Noordbroek.

In 2002 werden de drie registers al eens opnieuw geïntoneerd door Mense Ruiter Orgelmakers. In 2022 heeft Orgelmakerij Reil de in 1924 deels vervangen Dulciaan 8 gereconstrueerd. 

Lees ook
Orgel Noordbroek na restauratie weer in gebruik

In stijl

Nu grijpt de orgelcommissie de aanstaande kerksluiting vanwege de restauratie van de gewelfschilderingen aan om de drie rugwerkregisters geheel in stijl van Arp Schnitger te vervangen. Dit moet met de heropening van de kerk ergens in 2025 zijn gerealiseerd. 

Als de financiën rondkomen gaat Mense Ruiter Orgelmakers de reconstructie uitvoeren.

Startmiddag

Op zaterdagmiddag 2 maart om 15.30 uur wordt een feestelijke bijeenkomst georganiseerd om de fondsenwervingsactie voor het reconstructieproject te starten. Tijdens deze middag zullen verschillende sprekers een korte bijdrage leveren en zal er veel muziek klinken. Ook is er een cd verkrijgbaar, ingespeeld door Leonore Lub en Peter Westerbrink, waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan het project.

Aanmelden

Wie tijdens de gratis toegankelijke startmiddag aanwezig wil zijn kan zich aan melden via orgelprojectnoordbroek@ziggo.nl.