Noordmans-concert in het Gelderse Laren brengt orgelmuziek en kerkgeschiedenis samen

Op zaterdag 20 januari 2024 vindt in de Protestantse Kerk te Laren (Gelderland) een orgelconcert plaatst, waarbij muziek en kerkgeschiedenis samensmelten. De theoloog Oepke Noordmans staat centraal in de avond die wordt verzorgd door organist Dick Sanderman en predikant dr. Jan Dirk Wassenaar.

Text Example

advertentieDe directe aanleiding voor dit concert is het feit dat het precies een eeuw geleden is dat ds. O. Noordmans predikant werd van de Hervormde Gemeente te Laren. Noordmans groeide uit tot een van de belangrijkste theologen van ons land. Hij overleed in 1956 en is begraven in Laren.

Voetstappen Gods

In brieven en andere geschriften heeft Noordmans zich meermaals uitgelaten over het orgel in het algemeen en zijn eigen huisorgel in het bijzonder. Bijvoorbeeld over de laatste maten van het Praeludium en Fuga in a-moll van Bach schreef Noordmans: ‘Ik heb in mijn leven niets gehoord wat mij zo de sensatie gaf van de met het oor waarneembare voetstappen Gods.’ Dit werk van Bach zal ook te horen zijn tijdens het Noordmans-concert in Laren.

Uit een brief uit zijn studententijd blijkt dat Noordmans aan zijn ouders vroeg om de orgelalbums van Volckmar op te sturen. Ook uit deze bundels zal Dick Sanderman enkele composities ten gehore brengen.

Dr. Wassenaar, predikant in Hellendoorn, is gepromoveerd op Noordmans. Hij zal enkele meditatieve fragmenten uit het oeuvre van Noordmans voorlezen.

Führer-orgel

De orgelmuziek wordt gespeeld op het Führer-orgel van de Protestantse Kerk in Laren, gebouwd in 1983. Dit is het enige kerkorgel dat de Duitse orgelmaker Alfred Führer in ons land heeft geleverd.

Het concert wordt afgesloten met een improvisatie en samenzang van Psalm 21, de psalm die vaak gezongen werd in het huis van Noordmans. Bij de samenzang wordt de berijming van 1773 gebruikt, zoals gebruikelijk was in de tijd van ds. Noordmans.

Het concert op zaterdag 20 januari begint om 20.00 uur. De entree bedraagt € 10 per persoon.