‘Oargelpaad’: Friezen stappen af van Nationale Orgeldag

Het orgel in de Martinikerk te Sneek | © fotografie Gérard van Betlehem

Meer dan tien jaar werd de Friese Orgeldag gehouden op Nationale Orgeldag. De komende jaren niet meer. Dan wordt dit Friese evenement onder de naam ‘Oargelpaad’ verspreid over de zomermaanden. Reden: Nationale Orgeldag en Open Monumentendag, die beide op de tweede zaterdag van september plaatsvinden, zitten elkaar in de weg.

Text Example

advertentieStichting Organum Frisicum organiseert de Friese Orgeldag al sinds 1996. Jaarlijks is op deze dag een groot aantal orgels in de provincie te bespelen. In 1999 werd de orgeldag dag verplaatst naar de tweede zaterdag van september, die in 2002 ook werd uitgeroepen tot Nationale Orgeldag.

Stoort
Vorig jaar trad Organum Frisicum in overleg met de Stichting Tsjerkepaad. Deze stichting zorgt ervoor dat zo’n 250 kerken in Friesland op zaterdagmiddag en tijdens Open Monumentendag worden opengesteld voor publiek. Daarin bleek dat medewerkers in de kerken steeds meer vinden dat een orgeldag stoort bij andere activiteiten als het organiseren van exposities of wanneer zij iets over de kerk willen vertellen. Dat schrijft het bestuur van Organum Frisicum in de Friese Orgelkrant 2016.

‘Oargelpaad’
Het overleg heeft geleid tot een nieuwe opzet van de orgeldag in Friesland. Onder de noemer ‘Oargelpaad’ [orgelpad] wordt afgestapt van één orgeldag naar tien orgelmiddagen in de periode tussen de eerste zaterdag van juli en de eerste zaterdag van september. Dat is ook het seizoen van Tsjerkepaad.

Regio’s
Organum Frisicum heeft de pakweg 140 deelnemende orgels verdeeld in vijf regio’s. Per regio zijn er maximaal vier zaterdagmiddagen waarop een kerk meedoet aan ‘Oargelpaad’. Op elk van de zaterdagen zijn er orgels van twee regio’s te beluisteren of te bespelen.

Voor het (tegen een geringe vergoeding) bespelen van de orgels tijdens ‘Oargelpaad’ 2016 kon men zich nog tot eind vorige maand aanmelden. Wel is het nog mogelijk de orgels te beluisteren. Een overzicht van de kerken en de speelroosters is te vinden op de site van Organum Frisicum.

Voorlopig
De nieuwe opzet van ‘Oargelpaad’ geldt voorlopig voor de jaren 2016, 2017 en 2018. Dit jaar zal nog worden gezien als proefjaar. Het streven van zowel Organum Frisicum als Tsjerkepaad is om in 2017 alle 275 kerken van Tsjerkepaad mee te laten doen aan het orgelpad. In 2018, wanneer Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa is, wordt ook andere musici dan organisten een podium geboden in de deelnemende kerken.

Van de activiteiten van Organum Frisicum op de tweede zaterdag van september blijft alleen het slotconcert in de Jacobijnerkerk te Leeuwarden.

 

© 2016 beeld Gérard van Betlehem (Sneek, Martinikerk)