Organist en VOGG’er Paul Wols overleden

Op dinsdag 30 januari is, na een kort ziekbed, organist Paul Wols overleden. Hij was jarenlang bestuurlijk actief in de Vereniging van Organisten van de Gereformeerde Gemeenten (VOGG) en genoot bekendheid vanwege de vele koraalvoorspelen die van zijn hand verschenen.

Text Example

advertentiePaul Wols (1934) was tot zijn 58e werkzaam als ‘geautomatiseerd boekhouder’. Orgelles volgde hij bij Herman Lammers en Dirk Jansz. Zwart. Daarna deed hij examen voor de Nederlandse Organistenvereniging (NOV).

Organist
Hij was van 1956 tot 1962 organist van de Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-West, van 1963 tot 2003 vervulde hij die functie in de Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-IJsselmonde Van 2004 tot 2011 was hij reserve-organist in de Gereformeerde Gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht.

VOGG
Wols heeft veel betekend voor de orgelmuziek binnen de reformatorische gezindte. Zo was hij nauw betrokken bij VOGG, waar hij maar liefst 40 jaar actief was. Daar was hij afwisselend penningmeester, secretaris en hanteerde hij twintig jaar (1968-1988) de voorzittershamer.

Daarnaast was hij decennia lang één van de leden van de Orgeladviescommissie binnen deze vereniging. Zo was hij regelmatig betrokken bij de bouw van nieuwe orgels en restauraties van bestaande instrumenten. Bij ingebruiknames verzorgde Wols vaak klankdemonstraties en bespelingen.

Ook was Wols in 1995 de initiatiefnemer voor de Cursus Kerkelijk Orgelspel. In de negen daaropvolgende jaren zou hij een van de cursusleiders zijn. In 2004 beëindigde hij zijn functies bij de VOGG.

Koraalbewerkingen
Vanaf 1968 schreef Paul Wols talloze bewerkingen van psalmen en gezangen voor orgel. Zo verscheen onder meer een bundel Psalmen en Lofzangen voor Orgel (2002) en een bundel Psalmen voor de Lijdenstijd (2005). In 2010 kwam zijn grote koraalboek met Korte voorspelen voor de 150 Psalmen en Enige Gezangen uit.  Wols was in 1982 en 2012 winnaar van compositieprijsvragen van het Reformatorisch Dagblad.

Bescheidenheid
Zijn bescheidenheid komt tot uiting in zijn eigen mening over zijn bewerking, want componeren wilde Wols het niet noemen: ‘Ik ben maar een gewone amateur die wat noten schrijft.’ Daarnaast kenmerkte hem niet alleen zijn gevoel humor, maar ook de gedrevenheid en ernst waarmee hij al zijn activiteiten deed.

 

© 2018 beeld archief Den Hertog, Houten