Orgel Abdijkerk Loosduinen gerestaureerd en uitgebreid

Op 8 september j.l. werd tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Abdijkerk van Den Haag/Loosduinen het door Steendam gerestaureerde en uitgebreide Reichner/Witte-orgel weer in gebruik genomen. De zeer geslaagde restauratie en uitbreiding met een vrij pedaal mag gezien worden als een mijlpaal in de historie van dit instrument.

Text Example

advertentieHet orgel werd in eerste instantie door J. Reichner opgeleverd in 1780, door dezelfde uitgebreid in 1791 met een rugwerk en in 1856 rigoureus omgebouwd door C.G.F. Witte. Na die tijd werd het orgel vanwege uitbreiding en restauratie der kerk tweemaal uit de kerk genomen en weer teruggeplaatst.

De oplevering van het instrument was de aanleiding tot het schrijven van een boekje over dit orgel door Vincent Hildebrandt en Henk Lemckert, respectievelijk 1ste en 2de organist van de Abdijkerk.

Hildebrandt leverde de tekst voor het eerste deel van het boekje waarin de complete orgelhistorie wordt verantwoord. Na zorgvuldig archiefonderzoek en met gebruikmaking van de wetenschap die over de de aan dit werk verbonden orgelbouwers bekend is geworden, wordt een compleet overzicht gegeven van alles wat zich rond dit instrument heeft afgespeeld.

Het tweede, door Lemckert geschreven, gedeelte van het boekje beschrijft alle organisten die op dit orgel werkzaam zijn geweest. Beschreven wordt hoe er in de negentiende- en twintigste eeuw met de organisten wordt omgegaan. Het geslacht Vletter, dat tussen 1812 en 1927 de organistenpost bezet hield, blijkt nog enkele musici van naam voortgebracht te hebben.

Het boekje is een document geworden waarin alles over het orgel vermeld staat dat het weten waard is. Het bevat 144 pagina’s waaronder veel beeld- en fotomateriaal.

Te bestellen via e-mail ( uitgeverijhetwesten@kpnplanet.nl ), telefoon 070-4490358 of door overschrijving op Giro 4496093 t.n.v. Uitgeverij Het Westen te Den Haag. Voor € 10.00 (incl. verzendkosten) wordt het boekje per omgaande toegezonden.

 

Dispositie

Hoofdwerk
Bourdon 16
Prestant 8
Holpijp 8
Octaaf 4
Fluit 4
Quinte 3
Octaaf 2
Mixtuur II-III
Cornet V
Trompet 8

Rugwerk
Prestant 8
Bourdon 8
Viola di Gamba 8
Octaaf 4
Fluit 4
Roerquint 3
Gemshoorn 2
Dulciaan 8

Pedaal
Subbas 16
Gedekt 8 (transmissie van de Subbas 16)
Basson 16

Meer informatie over de concertserie en het orgel in de Abdijkerk:

www.abdijkerk.nl

 

 

© 2006 fotografie Gérard van Betlehem www.gerardvanbetlehem.nl