Orgelkunst december 2006

Text Example

advertentieMet het decembernummer van de 29e jaargang besluit Orgelkunst het thema van de Antwerpse orgels in de 19de eeuw. Zoals vorig jaar, publiceert Orgelkunst bij dit laatste nummer een CD waarop twee waardevolle Antwerpse orgels zijn opgenomen met vooral Vlaamse orgelmuziek uit de 19e en 20e eeuw.

Jan Van Mol opent het decembernummer met een beschrijving van het nieuwe élan dat Antwerpen kenmerkt in de laatste decades van de 19de eeuw met de bouw van vele nieuwe instrumenten w.o. het Schyven-orgel in de kathedraal te Antwerpen en het drieklaviersorgel van Anneessens in de St.-Jacobskerk. Patrick Roose heeft een lijst opgesteld van alle 19de-eeuwse orgels in Antwerpen (1800-1914).

Claude Domisse en Marc Van Driessen beschrijven respectievelijk het Merklin-Schütze-orgel uit 1867 in de St.-Joriskerk en het Walcker-orgel uit 1905 in de protestantse kerk “de Olijfberg” te Antwerpen.

Beide waardevolle historische orgels zijn op CD opgenomen door Marc Van Driessen en Ronny Plovie die tevens een uitvoerige programmatoelichting hebben geschreven.

Verder vindt u in dit nummer een interview met de twee jonge kerkmusici van de kathedraal te Antwerpen, kapelmeester Sebastiaan Van Steenberghe en organist Peter Van de Velde.

Marc Van Driessen brengt verslag uit van het internationaal Cavaillé-Coll colloquium dat in Gent werd gehouden op 5 en 6 oktober jl.

Verder vindt u tal van boek- en CDbesprekingen, naast de steeds weerkerende rubrieken als berichten, orgelbouwactualia en het overzicht van de internationale tijdschriften.

Meer informatie

www.orgelkunst.be

© 2006 www.orgelnieuws.nl