Orgel Grote Kerk Overschie gerestaureerd

Text Example

advertentieOnlangs werd de restauratie van het Van der Kley-orgel (1910) in de Grote Kerk van Rotterdam-Overschie voltooid. De werkzaamheden werden uitgevoerd door de firma Kaat en Tijhuis Orgelmakers te Kampen.

De Grote Kerk van Overschie werd in 1900-1901 gebouwd naar ontwerp van architect B. Hooijkaas jr. nadat het vorige kerkgebouw in 1899 door brand was verwoest. De kerk en het karakteristieke interieur – dat nog grotendeels intakt is – werd in 2003 op de monumentenlijst geplaatst.

Na de bouw van de kerk kreeg de firma Van der Kley uit Rotterdam de opdracht voor het plaatsen van een nieuw orgel. De orgelkas is een ontwerp van de kerkarchitect. Het rein-pneumatische instrument met kegelladen kreeg 30 registers verdeeld over hoofdwerk, zwelwerk en pedaal,Van der Kley liet de onderdelen toeleveren door de firma Aug. Laukhuff te Weikersheim (D). Op 12 mei 1910 werd het instrument in gebruik genomen.

In 1949 werd de dispositie overeenkomstig de toen heersende ideeën gewijzigd door de firma Vermeulen. Eenzelfde lot trof het orgel in 1981 toen de fima Tiggelman opnieuw de dispositie wijzigde. In beide gevallen moesten met name de strijkers het ontgelden. De tractuur is evenwel rein-pneumatisch gebleven.

In 2007 startte de firma Kaat en Tijhuis met een algehele restauratie van het orgel. Daarbij werd zoveel als mogelijk de oorspronkelijke dispositie hersteld door terugplaatsing van in de loop van de tijd verplaatst pijpwerk, of verlenging van afgesneden pijpwerk. Voor een groot deel van het dispositieherstel kon voor pijpwerk in passende factuur geput worden uit de voorraad van de orgelmaker. De Bazuin 16 werd geheel nieuw gemaakt.

De restauratie werd begeleid door adviseur Peter van Dijk in samenwerking met de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten.

Op zaterdag 21 maart 2009 werd het orgel voor de kerkelijke gemeente gepresenteerd. Op zaterdag 16 mei is er vanaf 14.00 uur een open dag gepland.

Dispositie

Hoofdmanuaal (I) C-f3

Prestant 16 – C-h0 i.c.m. Pedaal, 1910/2008

Prestant 8

Holpijp 8

Octaaf 4

Fluit 4 – 2008

Quint 3

Octaaf 2

Mixtuur III-V – 1910/1949/2008

Cornet IV

Trompet 8

Bovenmanuaal (II) C-f3

(in zwelkast)

Holpijp 8 – c0-f#0 2008

Viola 8 – deels afgesneden pijpwerk 1910 verlengd, deels 2008

Celeste 8 – 2008

Roerfluit 4

Nasard 3 – 2008

Gemshoorn 2 – 2008, deels voorraad, deels nieuw

Carillon III – deels oud, deels reconstructie 2008

Dulciaan 8

Pedaal C-d1

Prestant 16

Subbas 16

Octaaf 8

Cello 8 – 2008

Octaaf 4

Bazuin 16 – 2008

Trombone 8

Speelhulpen

Manuaalkoppel I + II

Pedaalkoppel I

Pedaalkoppel II

Tremolo

Handregistratie af

Vaste combinaties P – MF – F – T

Oplosser

Meer informatie over het Van der Kley-orgel in te vinden op de website van Kaat en Tijhuis:

http://www.kaatentijhuis.nl/restauratie_rotterdam_overschie_grotekerk.html

© 2009 www.orgelnieuws.nl

© 2009 fotografie: www.orgelfotografie.nl