Reinoud Egberts geridderd

Text Example

advertentieReinoud Egberts (63), organist en cantor van de Protestantse Gemeente Angerlo/Doesburg, is zondag 15 maart koninklijk onderscheiden door burgemeester Luesink van Doesburg. Egberts maakte zich lokaal en internationaal verdienstelijk.

Voor Doesburg was hij van grote betekenis voor de (toen nog) Hervormde Gemeente, waarvan hij in 1968 organist werd. In hetzelfde jaar werd hij daar ook dirigent van het Hervormd Kerkkoor, dat hij als cantorij inzette. In 1975 richtte Egberts het Doesburgs Kamerorkest op.

In de jaren die volgden werd hij secretaris van de Commissie Kerkmuziek van het ‘Samen-op-Weg-orgaan voor de Eredienst’. Aan het Protestants Landelijke Dienstencentrum werd hij beleidsmedewerker. Internationaal liet Egberts van zich horen als afgevaardigde in de European Conference of Protestant Church Music, waarbij hij sinds 1984 actief is. Momenteel is hij er voorzitter.

Reinoud Egberts is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau geworden.

© 2009 www.orgelnieuws.nl

© 2009 fotografie Gerco Schaap