Orgel protestantse Joriskerk Venlo uitgebreid

Op 25 juni werd het door Kaat en Tijhuis uitgebreide orgel van de Joriskerk van de Protestantse Gemeente van Venlo in gebruik genomen. Dat gebeurde met een bespeling door Jan van de Laar die tevens als adviseur bij het project betrokken was.

Het orgel van de Joriskerk werd in 1966 gebouwd door de firma K.B. Blank & Zoon te Utrecht onder advies van Han Hoogewoud. Bij oplevering was een groot aantal stemmen gereserveerd; het rugwerk was geheel loos. In 1973 werd het rugwerk, opnieuw door Blank, voorzien van twee registers: Prestant 4 en Holpijp 8.

Text Example

advertentieDankzij giften en subsidies van particulieren, bedrijven, overheden en instellingen kon het orgel in 2005/2006 worden gerestaureerd en gecompleteerd door de firma Kaat & Tijhuis uit Kampen. De invulling van de gereserveerde stemmen werd in overleg met adviseur en orgelbouwer samengesteld. Bij de intonatie van de nieuwe registers, die werd verzorgd door Bob Thijs en Bert-Jan van der Weerd, werd aansluiting gezocht bij het bestaande pijpwerk.

 

Dispositie

Hoofdwerk C-g3
Prestant 8
Roerfluit 8
Octaaf 4
Gemshoorn 4 (oorspronkelijk 2 voet, deels nieuw)
Octaaf 2 (nieuw)
Mixtuur IV-V (1 1/3, licht gewijzigde samenstelling)
Dulciaan 8

Rugwerk C-g3
Prestant 4
Holpijp 8
Quintadeen 8 (nieuw)
Fluit 4 (nieuw)
Nasard 3 (nieuw)
Woudfluit 2 (nieuw)
Sexquialter I-II (nieuw)

Pedaal C-f1
Bourdon 16 (nieuw)
Open fluit 8 (uit oude Bourdon 16)

Koppels
Manuaalkoppel
Pedaalkoppel Hoofdwerk
Pedaalkoppel Rugwerk

Stemming: Neidhardt III
Toonhoogte: a1 = 440 Hz

 

© 2006 fotografie Kaat en Tijhuis