Orgelconcours voor amateurs in Grote Kerk Meppel

Op zaterdag 2 september 2017 wordt in de Grote of Mariakerk te Meppel een orgelconcours voor amateurs gehouden. Met de organisatie daarvan blaast de Stichting Orgelconcerten Meppel nieuw leven in het concours dat in het verleden tweejaarlijks werd gehouden.

De eerste edities van het concours werden georganiseerd naar aanleiding van de restauratie/reconstructie van het orgel in de Grote Kerk in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. In 2014 werd opnieuw vergaand groot onderhoud aan het Kamp/Schnitger/Flentrop/Reil-orgel (III/P/38) afgerond. Daarin zag de Stichting Orgelconcerten Meppel alle aanleiding om het concours opnieuw te organiseren.

Keuze
Deelname aan het concours is alleen mogelijk voor amateurorganisten. Conservatoriumstudenten zijn uitgesloten van deelname. De maximaal twaalf op volgorde van aanmelding toegelaten deelnemers dienen in maximaal vijftien minuten speeltijd een koraalbewerking naar keuze uit Bachs Orgelbüchlein te spelen, naast een vrij te kiezen werk.

Jury
De jury bestaat uit voorzitter Jacques van den Dool (voormalig cantor-organist van de Grote Kerk te Den Bosch), Carl Visser (cantor-organist van de St-Piterkerk te Grou) en Ab Weegenaar (hoofdorganist van de Bovenkerk te Kampen). Zij bepalen niet alleen wie het prijzengeld krijgen (eerste prijs € 200, tweede prijs € 100, derde prijs € 50), maar reiken alle deelnemer ook een juryrapport uit.

Aanmelden
Aanmelden kan door vóór 1 juni 2017 te mailen naar info@stichtingorgelconcertenmeppel.nl. De kosten voor deelname bedragen € 25, over te maken op NL66 ABNA 0597 7422 78 ten name van Stichting Orgelconcerten Meppel onder vermelding van ‘Aanmelding Concours’. Meer informatie is te verkrijgen bij de organist van de Grote Kerk, Mannes Hofsink (manneshofsink@gmail.com / (06) 48 93 14 55)

Het concours begint 2 september om 10.00 uur. De uitslag en prijsuitreiking worden om 16.30 uur verwacht.

 

© 2017 beeld Gérard van Betlehem

 

Nu u hier toch bent ...

Al meer dan 15 jaar leest u op ORGELNIEUWS alle actualiteiten uit het (Nederlandse) orgelleven helemaal gratis. En dat willen we graag zo houden!

Een levendige orgelwereld vol activiteiten heeft dat mede mogelijk gemaakt. Noodgedwongen staat een groot deel daarvan nu op een laag pitje. Maar het nieuws gaat door, ook in deze tijd. 

Daarom is uw bijdrage, hoe groot of klein, nu nog belangrijker. Zo blijft u voor nu en de toekomst actueel en objectief betrokken op de orgelcultuur! Het is maar een kleine moeite. Dank u wel.