Orgeldag Noord-Nederland op zaterdag 12 mei

De tweede zaterdag in mei wordt al vele jaren in de agenda van orgelliefhebbers gereserveerd voor de Orgeldag Noord-Nederland. Meer dan honderd kerken en orgels in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe zijn deze dag geopend. Daarbij kunnen de – veelal historische – orgels worden bespeeld. In 2018 valt de orgeldag op 12 mei.

Text Example

advertentie



De Orgeldag Noord-Nederland begon in 1977 als Open Orgeldag in Leens. In de loop der jaren is het evenement uitgegroeid tot een orgeldag in de drie noordelijke provincies. Nog steeds vindt de organisatie plaats vanuit Leens. De Stichting Hinszorgel Leens maakt het met de orgeleigenaren mogelijk om op deze dag orgels te laten bespelen door geïnteresseerde orgelliefhebbers voor wie deze instrumenten om uiteenlopende redenen vaak moeilijk toegankelijk zijn. Veel (amateur)organisten laten die kans niet voorbijgaan: de orgeldag is telkens een groot succes.

Naast de meer dan honderd deelnemende kerken doen ook Mense Ruiter Orgelmakers in Ten Post de deuren open voor het publiek. Evenals de afgelopen jaren is het in 2018 weer de bedoeling dat Groningens grootste en beroemdste orgel in de Martinikerk op de lijst te bespelen orgel staat.

Aanmelden
Voor wie zelf wil spelen is aanmelden noodzakelijk. Vanaf 1 april is op de website van Stichting Hinszorgel Leens te zien welke orgels in 2018 deelnemen aan de orgeldag. De kerken en de orgels zijn in de regel open tussen 10.00 uur en 16.00 uur. Wie zijn of haar keuze heeft kunnen kan dat op maandag 9 april en dinsdag 10 april tussen 19.00 uur en 21.00 uur kenbaar maken via telefoonnummer (06) 57 61 52 09. De kosten bedragen € 20,00 per persoon, ongeacht het aantal te bespelen orgels. De speeltijd is een half uur per orgel

Na 10 april is aanmelding per mail via info@hinszorgelleens.nl nog mogelijk tot uiterlijk 28 april. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Aanmeldingen per mail die vóór 11 april worden gedaan worden niet in behandeling genomen.

Slotconcert
De dag wordt om 17.00 uur afgesloten met een concert door Geert Bierling in de Petruskerk te Leens.

Meer informatie
Hinsz-orgel Leens

 

© 2018 fotografie Gérard van Betlehem