Orgelexcursie naar Harderwijk, Putten en Nijkerk op 15 oktober

Van Deventer-orgel Grote Kerk Nijkerk | © foto Gérard van Betlehem

Op zaterdag 15 oktober organiseert de Alkmaarse Stichting Vrienden van het Orgel een excursie naar drie orgels in Harderwijk, Putten en Nijkerk. De instrumenten worden die dag bespeeld door Diederik Blankesteijn.

Text Example

advertentieDe excursie kan zowel per bus als op eigen gelegenheid worden afgelegd. De bus vertrekt om 09.00 uur vanaf station Alkmaar-Noord. Om 11.00 uur staat het eerste orgel, het Bätz-orgel (1827) in de Grote Kerk te Harderwijk, op het programma. Aansluitend wordt daar ook de lunch gebruikt.

Het middagprogramma begint om 13.40 uur met een bespeling van het Steinmann-orgel (1969) in de Hersteld Hervormde Kerk te Putten. Om 15.30 uur wordt het Van Deventer-orgel (1756) in de Grote Kerk te Nijkerk als laatste van deze excursie bespeeld.

Kosten en aanmelding

Deelname aan de busexcursie kost € 45 per persoon voor donateurs van de stichting en € 50 voor overige deelnemers. Wie met eigen vervoer gaat betaalt € 30 respectievelijk € 35. Deze bedragen zijn inclusief lunch. Wie op eigen gelegenheid rijdt én geen gebruik maakt van de lunch betaalt een bijdrage van € 15.

Aanmelding kan tot uiterlijk 1 oktober 2022 met een mail naar info@vriendenvanhetorgel.nl of via een formulier op vriendenvanhetorgel.nl. Tegelijk met de aanmelding dient het verschuldigde bedrag te worden overgemaakt naar rekening NL23 INGB 0000 1080 52 van Stichting Vrienden van het Orgel onder vermelding van Excursie VvhO2022. Daarna volgt een bevestiging per mail.