Orgelkunst 01|2011

Text Example

advertentieKon de orgelwereld zich op de vooravond van de 200ste verjaardag van de belangrijkste Franse 19de-eeuwse orgelmaker Aristide Cavaillé-Coll (1811-1899) een mooier momentum voorstellen dan de ontsluiting van het gerestaureerde benedenschip van de Sint-Niklaaskerk te Gent waardoor het front van het Cavaillé-Coll-orgel uit 1856, weliswaar tijdelijk ontdaan van zijn neogotisch doksaal en sinds 1961 aan het gezicht onttrokken, opnieuw te bewonderen viel?

Vrijdag 26 november 2010 was het zover en konden pers en publiek de gewijde ruimte weer betreden. Deze mooie neogotische orgelkast prijkt op de cover van het maartnummer: een introductie op een hele jaargang die gewijd is aan de Franse orgelbouwmeester.

Het maartnummer bevat drie bijdragen. In een eerste artikel gaat de Franse orgelmaker Laurent Plet (F-Troyes) in op de klankeigenschappen van Cavaillé-Coll-orgels, zoals hij die heeft kunnen vaststellen bij de talrijke restauraties die hij reeds heeft gerealiseerd w.o. het drieklaviersinstrument uit de voormalige abdij te Royaumont.

Louis Robilliard, organist van het Cavaillé-Coll-orgel uit 1880 in de kerk van St. François-de-Sales te Lyon, brengt de lezer in de orgelwereld van Franz Liszt (1811-1886). Naast de Duitse orgels van Friedrich Ladegast kwam Liszt meermaals in kontakt met de instrumenten van Cavaillé-Coll.

Cavaillé-Coll leverde in het totaal negen instrumenten aan België. In het maartnummer worden de drie Waalse instrumenten voor het voetlicht geplaatst: beide instrumenten te Gesves (kasteel en kerk) en het door brand verwoeste orgel van Jupille-lez-Liège.

Talrijke prachtige foto’s illustreren de diverse bijdragen.

Daarnaast worden heel wat nieuwe publicaties voorgesteld, naast talrijke orgelberichten, de Belgische orgelagenda en een overzicht van de belangrijkste artikels uit vele internationale tijdschriften.

© 2011 www.orgelnieuws.nl