Orgelkunst 02|2012

Text Example

advertentieInhoud tijdschrift Orgelkunst | juninummer 2012:1. De familie Brebos, hoforgelmakers van koning Filips II.

Dit artikel behandelt de werkzaamheden van de Brebos-familie, die in de tweede helft van de zestiende eeuw een aantal belangrijke orgelbouwers voortbracht.

Gieles Brebos werd rond 1535 geboren in Lier en vestigde zich als jonge zelfstandige orgelmaker in Antwerpen. Van daaruit kreeg hij verschillende opdrachten in de stad zelf (o.a. meerdere orgels in de O.-L.V.-kerk, Sint-Joris) en in de omgeving (Leuven, Mechelen, Hoogstraten, enz.). De herhaalde oorlogshandelingen in de stad en daarbuiten kunnen er mede de oorzaak van zijn dat Gieles Brebos uiteindelijk zijn heil zocht in Spanje.

Gieles had nog vanuit Antwerpen de opdracht gekregen voor twee positieforgels voor het Spaanse hof, en het was dus, ook gezien de positie van zijn zoon Gaspar, niet onlogisch dat hij in 1578 de opdracht kreeg voor de vier orgels van het kloostercomplex El Escorial, dat Filips II liet bouwen.

Gieles Brebos stierf in 1584. Zijn zoons Gaspar en Jan zetten de orgelbouwwerkzaamheden voort.

Het artikel gaat ook nader in op Brebos’ Antwerpse periode. Geen enkele van de orgels uit die periode werd bewaard en slechts van vier instrumenten kennen we de dispositie.

2. Aspecten van Lemmens’ leven in Engeland. Deel 1: London (1851-1869).

De meeste biografische bronnen zijn kort over het Engelse luik van Lemmens’ leven. Lemmens lijkt grote successen te hebben behaald ‘in het gezelschap van zijn vrouw’ vanaf 1869, eerst als organist, later ook als pianist en harmoniumleraar. Maar wie de Engelse bronnen ter plaatse onderzoekt, krijgt een veel gevarieerder en concreter beeld van deze periode.

In een volgend artikel zal Lemmens’ ontslag als orgelleraar in Brussel aan bod komen, naast een overzicht van zijn concertleven in de provincies en in Ierland (‘en compagnie de sa femme’), aangevuld met Lemmens’ activiteiten als muzikaal en commercieel ondernemer, zijn leerlingen in Engeland en de publicaties van zijn werken die in Engeland verschenen.

3. Het gerestaureerde Lovaert-orgel van Gontrode

4. Het gerestaureerde P. Van Peteghem-orgel te Landskouter

Verder

• uitgebreide zomerorgelagenda

• orgelactualia uit binnen- en buitenalnd

• nieuwe uitgaven: boek, cd

• overzicht inhoud internationale orgeltijdschriften

© 2012 www.orgelnieuws.nl