Orgelkunst editie 150

orgelkunst

In september 2015 publiceert Orgelkunst het honderdvijftigste nummer van het Vlaamse orgeltijdschrift. Wat in 1978 door een kleine schare gelijkgestemde orgelvrienden werd opgestart, is vandaag uitgegroeid tot een tijdschrift dat internationaal hoge ogen gooit.

Text Example

advertentie 

De wisseling van de redactie en de verhuizing van de hoofdredactie van Grimbergen naar Hoegaarden in 2005, zijn niet ongemerkt voorbijgegaan. Hoewel de doelstellingen van Orgelkunst onveranderd bleven, verruimde het aanbod, wijzigde de vormgeving en diversifieerde ‘le bon goût’ zoals de brouwsels van beide gerenommeerde biergemeenten.


Wat de orgels aangaat, schiet Hoegaarden ten opzichte Grimbergen in al die jaren wel flink te kort. Niet dat Hoegaarden niet wat te bieden heeft, maar de zorg voor de monumentale orgels kan beter. Grimbergen staat reeds geruime tijd op de Vlaamse orgelkaart met onder meer de orgels van de abdij en de orgelconcerten die door het cultureel centrum en de vereniging ‘Grimbergen orgelt’ worden georganiseerd.


In 2015 is in Hoegaarden echter een kentering ingezet met de restauratie van het Rochet-orgel van Mariadal uit 1789. Niet toevallig brengt Orgelkunst dan ook precies in dit honderdvijftigste nummer verslag uit van de geleverde werkzaamheden en staat de redactie van het tijdschrift bovendien in de inleiding van het artikel – uitgebreider dan gewoonlijk – stil bij de geschiedenis van Hoegaarden en van dit klooster in het bijzonder. 
Patrick Roose completeert dit orgelverhaal met een compilatie van alle tot hiertoe gekende orgels, archivalia, bronnenmateriaal en de bibliografie van orgelmaker Adrien-Joseph Rochet, één van de laatste telgen van de Brabantse orgelschool uit de achttiende eeuw.

 

Joris Verdin opent het 150ste nummer van Orgelkunst met het slotdeel van zijn trilogie over ’tempo en metronoom in de Franse muziek van de 19de eeuw’ met drie casestudies waarbij vooral de toetsing van de bronnen met de gangbare tempi bij Franck bij veel lezers ongetwijfeld zal zorgen voor een muzikale zindering.

 

Verder biedt Orgelkunst  in dit nummer een blik op de vernieuwende vakopleiding orgel zoals die sinds het voorbije academiejaar aan het IMEP in Namen op het getouw wordt gezet door Benoît Mernier en Cindy Castillo. Mernier is overigens een van de weinige Belgische componisten die de orgelmuziek nog geregeld verrijkt met grootse, nieuwe composities.