‘Orgelkunst’ in 2011

Text Example

advertentieDe 34e jaargang van het Vlaamse tijdschrift Orgelkunst belooft opnieuw boeiend te worden. In de vier nummers zal uitvoerig aandacht worden besteed aan ondermeer Aristide Cavaillé-Coll wiens 200e verjaardag op 4 februari 2011 alom wordt herdacht.

De orgels die deze Franse orgelmaker in België vervaardigde, zullen worden besproken. Ook komt de actuele toestand van beide grote drieklaviersinstrumenten uit de Sint-Niklaaskerk te Gent (1856) en het Koninklijk Conservatorium te Brussel (1880) aan de orde.

In het maartnummer geeft de Franse orgelmaker Laurent Plet, die het drieklaviersorgel van de voormalige adbij de Royaumont nabij Parijs restaureerde, ons een inleiding over de klankeigenschappen bij Cavaillé-Coll. Paul Matagne beschrijft de Cavaillé-Coll-orgels uit Wallonië, meer bepaald de twee instrumenten in Gesves (kasteel + parochiekerk). De Franse organist Louis Robilliard, zelf titularis van een Cavaillé-Coll-orgel uit 1880 in de St.-François-de-Sales te Lyon herdenkt Franz Liszt met een bijdrage over Liszt en het orgel.

In het juninummer publiceert Orgelkunst een bijdrage van René Verwer over de architectuur van de orgelkasten bij Cavaillé-Coll. Annelies Focquaert vertelt ons hoe de speeltafel van het Cavaillé-Coll-orgel van de Ste.-Clotilde te Parijs waar César Franck en Tournemire organist waren, in het museum Vleeshuis in Antwerpen terecht is gekomen. Verder beschrijft Hans Brink de actuele toestand van het Cavaillé-Coll-orgel in de Sint-Niklaaskerk. Gilbert Huybens maakt een status questionis van het gehavende Cavaillé-Coll-orgel (1871) in de Sint-Jozefskerk te Leuven.

In het septembernummer publiceert Orgelkunst de historiek en beschrijving van het Cavaillé-Coll-orgel van 1876 uit het voormalig redemptoristenklooster in Antwerpen en dat zich thans te Nunspeet (NL) bevindt. Ton Van Eck en Victor Timmer belichten de figuur van Charles-Marie Philbert, een internationale protagonist van Cavaillé-Coll.

Musicoloog Peter Strauven beschrijft een niet uitgevoerd orgelproject van Aristide Cavaillé-Coll voor de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal te Antwerpen.

Luk Bastiaens belicht merkwaardigheden uit het keuringsrapport uit 1880 van het Cavaillé-Coll-orgel uit de concertzaal van het Koninklijk Conservatorium te Brussel, opgemaakt door Charles-Marie Philbert.

Het decembernummer besluit het themajaar Cavaillé-Coll met een bespreking van het Cavaillé-Coll-orgel uit de H.-Hartkerk te Hasselt. Nicolas De Troyer herdenkt Jehan Alain met een bijdrage over diens klankenwereld. Gilbert Huybens maakt een geactualiseerde bibliografie over de Belgische Cavaillé-Coll-orgels.

Het Cavaillé-Coll-orgel van het Jezuïetenhuis te Heverlee werd reeds eerder besproken in het themanummer rond Leuvense orgels (december 2007).

Deze jaargang én bonus-CD is te verkrijgen via een Europese overschrijving van € 30 Euro (enkel voor België!) (€ 37 voor Europa/ € 40 rest van de wereld). Hiervoor maakt u gebruik van volgende codes: IBAN BE 09 4366 2049 9157 / BIC: KREDBEBB t.n.v. Orgelkunst, Overhemstraat 28A, B-3320 Hoegaarden.

Het eerste nummer verschijnt per 1 maart 2011.

[ingezonden bericht]

© 2010 www.orgelnieuws.nl