Orgelkunst juni 2008

Text Example

advertentieDe inhoud van het juninummer 2008 is haast volledig gewijd aan de 20ste eeuw. Vooreerst vervolgt auteur Kamiel D’Hooghe de reeks “orgelmuziek in Vlaanderen in de 20e eeuw” met een tweede deel waar de periode 1940-1975 uitvoerig wordt besproken en die grotendeels samenvalt met de meest creatieve periode van Flor Peeters (1903-1986.

Prof.em. John Brock (USA) herdenkt in zijn bijdrage de honderdste geboortedag van de Duitse componist en organist Hugo Distler (1908-1942) die van grote betekenis was bij het uitzetten van een koers voor de twingste-eeuwse Duitse en Duitse-geïnspireerde orgelmuziek. Distlers werk was het eerste in de twintigste eeuw dat speelbaar was op historische orgels en het vroegste uit de neobarokke school dat een permanente plaats in het repertoire voor het instrument verwierf. In dit artikel gaat hij dieper in de registratie en articulatie in de orgelwerken van deze veel te vroeg gestorven Duitse toondichter.

Kamiel D’Hooghe schreef een in memoriam bij het overlijden van de Aalsterse organist en componist Jozef D’Hoir (1933-2008). D’Hoir studeerde o.m. aan het Lemmensinstituut en het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen waar hij in 1955 het Hoger Diploma behaalde bij Flor Peeters. Een orgelwerkenlijst geeft een overzicht van de pennenvruchten van deze voortreffelijke, blinde musicus.

Peter Pieters beschrijft het Stevensorgel uit 1958 in de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen dat onder implus van Flor Peeters werd gebouwd en een goed beeld geeft van de orgelbouw van de jaren ’50.

Het nummer bevat verder heel wat actualia w.o. verslag van recent gerestaureerde orgels te Vremde, Borgt en Beek, naast de gebruikelijke recensies van recent verschenen boeken, partituren en cd’s, een uitgebreide zomerorgelconcertenagenda, landelijke en internationale orgelberichten en een greep uit de inhoud van de internationale orgeltijdschriften.

Het nummer verschijnt per 1 juni. Foto bij de omslag: het Stevensorgel (1958) uit de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen.

© 2008 www.orgelnieuws.nl