Orgelkunst juni 2009

Text Example

advertentieDe zomereditie 2009 van Orgelkunst bevat een gevarieerde waaier aan artikelen. In een eerste bijdrage geven Luk Bastiaens en Johan Huys enkele aanzetten tot het ontwikkelen van criteria ten aanzien van een adequaat orgelrestauratie en -conserveringsbeleid in Vlaanderen. Deze discussietekst werd geschreven ten behoeve van een in 2006 opgerichte ‘klankbordgroep orgelbeleid in Vlaanderen’.

Voor de eerste maal biedt Orgelkunst een indrukwekkend overzicht van 140 gerestaureerde orgels in Vlaanderen van 1976 tot heden.

De redactie van Orgelkunst interviewde Michel Lemmens, orgelerfgoedconsulent van het Agentschap Ruimtelijke Ordening & Onroerend Erfgoed Vlaanderen waarbij gepeild wordt naar zijn toekomstplannen en visie over het Vlaamse orgelbeleid.

Jean Ferrard publiceert in dit juninummer een eerste deel over twintigste-eeuwse orgelmuziek uit Wallonië met figuren als Paul Gilson, Désiré Pâque, Joseph en Léon Jongen, Raymond Moulaert en Paul de Maleingreau.

Helmut De Backer belicht in een volgende bijdrage een nieuw orgelwerk van Jürgen De Pillecyn ‘Sailing on the waves of time’.

Verder plaatst Orgelkunst de beide orgels van het Elzenveld te Antwerpen en het Schyvenorgel van het St.-Catharinacollege te Geraardsbergen in de kijker en is er aandacht voor nieuw gepubliceerde orgelboeken, CD’s en partituren.

Een uitgebreide zomerse orgelagenda en een inhoudsoverzicht van internationale orgeltijdschriften completeert dit tweede nummer van jaargang XXXII.

De cover oogt wat ongewoon: ‘Manneken Pis’, een standbeeldje in het centrum van Brussel dat een plassend jongetje voorstelt en dat ter gelegenheid van de tentoonstelling “Brusselse Orgels” (nog geopend tot 21 juni) werd gekleed als orgelmaker.

De zomereditie verschijnt per 1 juni.

© 2009 www.orgelnieuws.nl