Orgelkunst maart 2006

Text Example

advertentieOrgelkunst trekt in 2006 de registers open van de Antwerpse orgels in de 19de eeuw. Als geen ander kent auteur en organist Jan Van Mol het Antwerpse orgelterritorium en gidst hij ons in drie afleveringen naar de meest representatieve instrumenten van de Sinjorenstad.

In deze eerste bijdrage zien we hoe het Antwerpse orgelleven zich stilaan herstelt na het Concordaat van Napoleon in 1801. Orgelmakers als Jean-Joseph Delhaye, Pierre-Jean De Volder, Theodoor Smet en Bernhard Dreymann zijn er in de eerste decennia van de 19de eeuw actief.

Joris Lejeune maakt een genuanceerde beoordeling van orgelbewerkingen uit de 19de eeuw en illustreert zijn thesis aan de hand van de verschillende transcripties van Wagners Vorspiel uit Parsifal.

Eind augustus 2005 zette orgelmaker Jean-Pierre Draps de kroon op het werk met de toevoeging van zeven pedaalregisters aan het orgel van de St.-Germanuskerk te Tienen. Bruno Bruyninckx schreef hierover een verslag en poneerde enkele persoonlijke indrukken.

Theo Jellema uit Leeuwarden ging voor ons op orgeltocht in Friesland en Groningen en maakte een beschrijving van twee “verdwaalde” 18de-eeuwse Luikse orgels.

Het excerperen van de 19de-eeuwse Belgische orgelmuziek die zich in de bibliotheek van het Koninklijk Vlaams Conservatorium te Antwerpen bevindt, levert heel wat boeiende partituren op. Een eerste deel van de oogst vindt u in dit nummer.

Precies 140 jaar geleden publiceerde Gregoir zijn historique de la facture et des facteurs d’orgue: een eerste studie van de Zuid-Nederlandse orgelbouwgeschiedenis.

Ghislain Potvlieghe publiceerde in 1972 een reprint van deze uitgave. Hij schetst ons het belang van deze markante organoloog avant la lettre.

Het maartnummer besluit met de gebruikelijke rubrieken als nieuw verschenen uitgaven, orgelconcertenkalender, overzicht van de internationale orgeltijdschriften en landelijk en internationaal orgelnieuws.

Veel meer informatie over de nieuwe vormgeving van Orgelkunst is te vinden op www.orgelkunst.be

© 2006 www.orgelnieuws.nl