Orgelkunst – maart 2007

Text Example

advertentieHet eerste nummer van de dertigste jaargang van het tijdschrift Orgelkunst bevat drie belangrijke bijdragen. Vooreerst wordt de honderdste geboortedag van Jean Langlais (1907-1991) herdacht met een artikel van Dr. Marie-Louise Langlais waarin ze nagaat op welke manier haar echtgenoot zich situeert in de schoot van een flamboyante generatie van organisten-componisten uit de jaren dertig in Frankrijk met figuren als Jehan Alain, Maurice Duruflé en Olivier Messiaen.

In een tweede bijdrage gaat Prof.Dr. Ewald Kooiman ondermeer nader in op de vraag of de regels over het gebruik van de note commune, geformuleerd door Marcel Dupré en anderen inderdaad teruggaan op de Lemmens-traditie, zoals Dupré beweert. Kooiman heeft ook de orgelmethode van Clément Loret bestudeerd om na te gaan of er bij Loret een systematische benadering van het gebruik van de note commune bestaat. Talrijke muziekvoorbeelden illustreren dit artikel.

In 2006 beëindigde Annelies Focquaert haar studie over het leven en werk van Jacques-Nicolas Lemens (1823-1881). Aan de hand van uitgebreid onderzoek naar de bewaard gebleven briefwisseling worden de bekende feiten uit Lemmens’ biografie getoetst aan de archivalia en wordt het beeld van Lemmens bijgesteld: een onthullend verhaal.

Het maartnummer wordt afgesloten met actualia als: boek- en cd-besprekingen, een orgelconcertenagenda, internationaal overzicht van orgeltijdschriften en mededelingen.

Paul Peeters, directeur van het Göteborg Organ Art Center [GOArt] heeft ditmaal de column geschreven met als titel “Europa en het orgel”.

Meer informatie

www.orgelkunst.be

[ingezonden mededeling]

© 2007 www.orgelnieuws.nl