Orgelkunst – september 2006 – Droom of werkelijkheid?

Text Example

advertentieOrgelkunst bundelt in dit bijzonder themanummer (72 pagina’s, waarvan 20 in kleur) heel wat gegevens over verleden, heden en toekomst van de orgels in de Sint-Pieterskerk te Leuven.

Tal van eminente auteurs hebben aan dit themanummer meegewerkt: Gilbert Huybens, Koos van de Linde, Dr. Wolf Hobohm (D), Alvis Melbardis (LV), Dr. Hartmut Haupt (D), Alfonsine Maesschalck, Jos Viaene en Jos Stroobants.

In een eerste deel wordt de orgelhistorie van Sint-Pieters geschetst, waarbij het teloorgegane Crinonorgel een belangrijke hoeksteen vormt en de na-oorlogse plannen voor de bouw van een nieuw orgel voor het eerst worden gepubliceerd.

In een tweede luik wordt het ontwerp voor de bouw van een nieuw drieklaviersorgel voor de Sint-Pieterskerk, naar Heinrich Andreas Contius (1708 – ca. 1795), voorgesteld en ontleed. Contius’ biografie, werkenlijst en een beschrijving van enkele van zijn instrumenten geven een beeld van deze tot voor kort vrijwel onbekende tijdgenoot van de familie Bach.

Een kritische analyse van het Contiusproject is gevat in een bijdrage onder de titel: Contiusproject, een paard van Troje? Vervolgens is er aandacht voor de betekenis van J.S. Bach als orgelexpert te Mühlhausen.

Aangezien de vrijwaring van het westvenster van de Sint-Pieterskerk ter discussie staat, wordt in een laatste artikel het belang van ‘het licht’ in een gotische kerk aangetoond.

In de inleidende column brengt Joris Scheers, afdelingshoofd van Monumenten en Landschappen, zijn verhaal over het Contiusproject.

Talrijke historische en recente foto’s en tekeningen verhelderen de diverse bijdragen.

Een niet te missen themanummer waarin voor de eerste maal een stand van zaken wordt weer gegeven zowel over het Contiusproject als over orgelmaker Heinrich Andreas Contius zelf.

© 2006 www.orgelnieuws.nl

© 2006 www.orgelkunst.be