Orgelpark gaat nieuw barokorgel bouwen

orgelpark amsterdam

In het Orgelpark gaat een nieuw barokorgel gebouwd worden. Het nieuwste instrument van het Amsterdamse orgelpodium krijgt als uitgangspunt het klankconcept dat Arp Schnitger in de zeventiende eeuw ontwikkelde. Het orgel zal tevens worden voorzien van 21e-eeuwse technologie en daarmee ook digitaal bespeelbaar worden gemaakt.
Het Orgelpark beschikt al over een Duits-romantisch orgel van Sauer (1922), een Frans-symphonisch geïnspireerd orgel van Verschueren (2009) en een replica van een middeleeuws orgel gebouw door Reil (2012). Met het nieuwe barokorgel moet nu ook een geschikt instrument voorhanden komen voor de uitvoering van muziek uit de barok. Het nieuwe orgel zal het huidige Van Leeuwen-orgel uit 1954 vervangen.

Text Example

advertentieDigitale tractuur
Om het barokorgel ook voor nieuwe muziek geschikt te maken zal het instrument niet alleen mechanisch bespeelbaar zijn, maar ook via digitale tractuur. Om dit mogelijk te maken wordt het orgel voorzien van springladen, zodat elk pijp zijn eigen ventiel heeft. Door deze ventielen ook met behulp van magneten te bedienen, wordt het voor de bespeler mogelijk om elk van de geplande 3.500 pijpen met elke andere pijp in willekeurig volgorde te laten klinken. Het Sauer-orgel van het Orgelpark werd in 2011 al op soortgelijke wijze van MIDI-techniek voorzien.

Hoofdaannemer
Voor de bouw van het orgel treedt Elbertse Orgelmakers te Soest op als hoofdaannemer. Een kernteam van vijf leden onder voorzitterschap van Loek Dijkman zal het project dragen. Dijkman is teven voorzitter van Stichting Het Orgelpark. Daarnaast hebben zitting in het team: Johan Luijmes (artistiek leider van het Orgelpark), Hans Fidom (wetenschappelijk medewerker van het Orgelpark en bijzonder hoogleraar Orgelkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam), Peter Peters (wetenschaps- en techniekonderzoeker aan de Universiteit Maastricht) en Hans Elbertse (namens Elbertse Orgelmakers te Soest). Het team zal zich niet alleen buigen over de wijze waarop het orgel moet worden gebouwd, ook de daarmee gepaard gaande discussies zullen in kaart worden gebracht.

Door een referentiegroep van Europese musicologen, musici en technici te vormen wil het Orgelpark het project internationale verbreding geven. Ook wordt het voor iedereen mogelijk om via een speciaal weblog mee te discussiëren.

 

© 2013 www.orgelnieuws.nl