De Orgelpracht van de Nederlandse steden – II

Veertien jaar na het verschijnen van deel I werd eind vorig jaar deel II in de serie Orgelpracht van de Nederlandse steden in Elburg gepresenteerd. Maarten Seijbel, onvermoeid promotor van de orgelcultuur in de steden van de voormalige Hanze, schreef een boekje over orgels in Elburg, Hattem en Harderwijk.

Text Example

advertentieSeijbel beschrijft hier orgels in de drie voornoemde Noord-Veluwse Hanzesteden. Helemaal volledig is hij daarin niet. De orgels in het Elburgse Nationaal Orgelmuseum – in aantal het grootste orgelbestand van het stadje – komen volgens het voorwoord van de auteur in een binnenkort te verschijnen uitgave aan bod. Voor de overige plaatsen is, zonder verdere motivatie, een selectie gemaakt uit het orgelbestand.

Saillant is de vermelding van een niet bestaand orgel: het te reconstrueren ‘Sweelinck’-koororgel in de Grote of Sint-Nicolaaskerk in Elburg. Seijbel kan het niet nalaten te vermelden dat de Elburgse kerkrentmeesters ‘om onduidelijke redenen geen toestemming verlenen tot uitvoering van deze uitzonderlijke reconstructie.’ ‘Daarmee was een lang gekoesterde wens, een droom voorgoed van tafel geveegd en werd de in lange jaren opgebouwde internationale orgelcultuur van de Hanzestad Elburg, de nek omgedraaid. Wie oren heeft om te horen, die hore.’ De financiële middelen voor het door Reil uit te voeren werk zouden wel voorhanden zijn.

Het 120 pagina’s tellende boekje is verder rijk geïllustreerd en bevat naast historisch beeldmateriaal ook recentere foto’s van de hand van Koos Schippers, zowel in kleur als zwart-wit. De opbrengst van het in een oplage van 1.000 stuks verschenen boekje komt geheel ten goede aan de instandhouding van het Nationaal Orgelmuseum Elburg.

 

 


Maarten Seijbel

De Orgelpracht van de Nederlandse Steden II

Hattem | Elburg | Harderwijk
Drie Noord-Veluwse Hanzesteden

Uitgave: Nationaal Orgelmuseum Elburg
Nummer: –
Pagina’s: 120, hardcover
Prijs: € 17,50 (excl. € 2,50 verzendkosten)

Verkrijgbaar in het Orgelmuseum of te bestellen via info@nationaalorgelmuseum.nl.