De Orgelvriend – nummer 5 – 2017

Op vrijdag 2 juni verschijnt het 48 pagina’s tellende juninummer van ‘De Orgelvriend’, met op het omslag het orgel van de Buitenkerk in Kampen. Daar is sinds vorig jaar Bram Brandemann organist, met wie Lex Gunnink voor dit nummer een interview had.

Text Example

advertentieBram Brandemann: ‘zie het als een uitdaging dat mensen het orgel mooi gaan vinden’
Vorig jaar werd Bram Brandemann benoemd tot organist van de R.-k. Buitenkerk in Kampen. Een gesprek met een protestant die, misschien wel tot zijn eigen verbazing, zich helemaal op zijn plaats voelt als organist in een rooms-katholieke kerk. ‘Ik word gefascineerd door klank. Het gaat mij erom: wat klinkt er goed op een orgel?

Vijf Hardorff-orgels gerestaureerd
In dit artikel van Dirk Molenaar worden maar liefst vijf gerestaureerde orgels van de Friese orgelmaker Willem Hardorff (1815-1899) gepresenteerd in volgorde van hun bouwjaar. De instrumenten in Nieuw-Beerta, Kimswerd, Easterlittens, Húns (foto) en Hantum staan er weer glanzend bij. Bij alle restauraties was Theo Jellema als adviseur betrokken. Op de foto: het orgel van Kimswerd.

Van Leeuwen-orgel in Bemmel als herboren
Goed beschouwd is het Willem van Leeuwen-orgel in het Betuwse Bemmel nu pas, sinds de laatste restauratie door Nico van Duren Orgelrestauratie en Onderhoud, voltooid. Op de lege plaatsen die Van Leeuwen in 1953 had gereserveerd, zijn een Dulciaan 8 vt (HW) en een Sesquialter 2 st (BW) geplaatst. Een artikel van Wim van de Kamp en Carel van Gestel, welke laatste de fotografie verzorgde.

In memoriam Henk Klop
Op zaterdag 22 april jl. is de bekende musicus, componist en kunstschilder Henk Klop uit Hardinxveld-Giessendam op 70-jarige leeftijd overleden. Het door zijn familie opgestelde ‘In memoriam’ wordt aangevuld met enkele persoonlijke indrukken van Gerco Schaap.

De Fantasie in f kl.t. KV 608 van Mozart
Zijn derde bijdrage in de reeks ‘Werkbespreking’ wijdt Lourens Stuifbergen aan de Fantasie in f kl.t. van Mozart. Oorspronkelijk geschreven voor ‘Flötenuhr’, stijgt deze compositie qua allure ver uit boven de beperkte mogelijkheden van de mechanische orgelklok.

En verder:

  • Uit de orgelwereld
  • Internationale Orgelweek Vlaardingen
  • Elke regio een eigen Doe-orgel!
  • Column ‘Trouwens’ over het orgelgedicht van Jacob Revius
  • Muziekbijlage: Psalm 65/72 (Arend J. Kettelarij)
  • Cd-recensies
  • Wegwijzers en ‘Toegelicht’

 

© 2017 Beeld: Lex Gunnink (Bram Brandemann), Dirk Molenaar (Kimswerd), Carel van Gestel (Bemmel), Gerco Schaap (Henk Klop)