Presentatie brochure gerestaureerd Van Dam-orgel Huizum

orgel dorpskerk huizum

In december vorig jaar werd het gerestaureerde Van Dam-orgel in de dorpskerk van Huizum weer in gebruik genomen. Het instrument was in de maanden daarvoor gerestaureerd door de firma Bakker & Timmenga. Op zaterdag 4 juni wordt een brochure over het orgel gepresenteerd.

Text Example

advertentieIn de afgelopen maanden heeft dr. J. D. Th. Wassenaar een brochure geschreven waarin de geschiedenis van de kerk van Huizum en haar orgels wordt beschreven. Deze wordt uitgegeven door de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel met medewerking van de Plaatselijke Commissie Huizum van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

De presentatie vindt plaats op zaterdag 4 juni om 16.00 uur in de dorpskerk van Huizum. Aansluitend zal Jochem Schuurman het jaarlijkse zomerconcert van Stichting Organum Frisicum geven. Toegang is gratis voor donateurs van Organum Frisicum en Alde Fryske Tsjerken. Niet-donateurs betalen € 5. Na afloop is er een nazit in gebouw De Voorhof waar de brochure verkrijgbaar is.

Zie ook
Van Dam-orgel Dorpskerk Huizum gerestaureerd

 

© 2016 fotografie Peter Popken