RCE biedt orgelmaker Van Eeken excuses

Text Example

advertentieDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft publiekelijk excuses aangeboden aan orgelmaker Henk van Eeken uit Herwijnen. Dat staat in een ingezonden mededeling van de RCE in De Orgelvriend. De excuses volgen op een klacht van Van Eeken bij de Nationale Ombudsman over de wijze waarop hij in het verleden door de Rijksdienst is behandeld.

Tussen de RCE en Van Eeken was in de afgelopen jaren een ‘spanningsvolle relatie’ ontstaan. Daarbij wekte de Rijksdienst ‘de indruk […] dat voor hem (Van Eeken, red.) niet het gelijkheidsbeginsel gold.’ In de ingezonden mededeling benadrukt de RCE nu dat Henk van Eeken ‘evenveel recht heeft op een zorgvuldige bejegening door de Rijksdienst als iedere andere orgelbouwer.’

De klacht van Van Eeken werd door de Nationale Ombudsman gegrond bevonden, waarna mediation tussen beide partijen heeft plaatsgevonden.

© 2011 www.orgelnieuws.nl