Restauratie Hess-kabinetorgel Tolbert binnenkort van start

hess-kabinetorgel in de kerk van tolbert

Het Hess-kabinetorgel van de kerk van Tolbert gaat in restauratie. Dinsdag 29 september wordt het restauratiecontract door vertegenwoordigers van de Stichting Vrienden van de Tolberter Kerk en Orgelmakerij Van der Putten ondertekend tijdens een feestlijke bijeenkomst.

Text Example

advertentieIn de zomer van 2014 is stichting gestart met acties om voldoende gelden in te zamelen ten behoeve van de restauratie van het historische kabinetorgel van H.H.Hess uit 1792 dat sinds 2013 in de kerk van Tolbert staat. Het orgel stond daarvoor jarenlang, ongebruikt, in een conferentiecentrum in Lage Vuursche. Het orgel bleef vrij ongewijzigd, maar behoefde wel dringend restauratie.

Na een jaar van geldwervingsacties en aanschrijven van diverse landelijke en provinciale restauratiefondsen was de respons  zodanig dat al meer dan 80% van de beraamde kosten van 54.000 kan worden gedekt. De stichting verwacht de komende maanden het laatste gat te dichten en  besloot inmiddels opdracht tot restauratie te verlenen aan Orgelmakerij Van der Putten te Finsterwolde. Als adviseurs treden Victor Timmer (intern adviseur) en dr. Ton van Eck (extern adviseur) op in overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De feestelijk ondertekening van het restauratiecontract door vertegenwoordigers van de stichting en de orgelmakerij zal op dinsdag 29 september plaatsvinden in de kerk van Tolbert. De herstelwerkzaamheden zullen naar verwachting het eerste halfjaar van 2016 in beslag nemen.

 

Zie ook

Hess-kabinetorgel in Dorpskerk Tolbert

 

 

© 2015 fotografie Stichting Vrienden van de Tolberter Kerk