Samuel de Lange jr.: Sonates I – II

Samuel de Lange jr Sonates I en II

Uitgeverij Valeur Ajoutée gaat de acht orgelsonates van Samuel de Lange jr. (1840-1911) opnieuw uitgeven onder redactie van Gerben Budding. Inmiddels is het deel I van de driedelige uitgave verschenen.

Text Example

advertentie 

Een deel van de sonates komt uit als nieuwe editie, het andere deel als facsimile van de oorspronkelijke negentiende-eeuwse uitgave. Deel I bevat de Sonate over ‘Aus tiefer Not’ en de Sonate over ‘Ein Feste Burg’. De overig delen (II met de sonates 3-5 en III met de sonates 5-8) zullen binnenkort verschijnen.

 

De uitgave is voorzien van een uitgebreid voorwoord door Gerben Budding, met onder meer een biografie van de componist en een toelichting op zijn sonate’s en de uitvoeringspraktijk van de negentiende eeuw. Voor de nieuwe editie van Sonate I werd het manuscript ter beschikking gesteld door het Nederlands Muziek Instituut. In het kritisch commentaar zijn de verschillen ten opzichte van de editie Rieter-Biedermann te raadplegen. Voor het facsimile van Sonate II heeft de Staatsbibliotheek Berlijn de oude uitgave ter beschikking gesteld.

 

Samuel de Lange jr.

Sonates I-II (deel I)

Sonate [I] op het Koraal ‘Aus tiefer Noth schrei ich zu Dir’, Op. 3; Sonate [II] über Luther’s Choral Ein’ feste Burg ist unser Gott, Op. 8

 

Uitgave: Valeur Ajoutée
Nummer: VA0024
Pagina’s:
 48
Prijs: € 14,95
Bestellen: www.valeurajoutee.eu