Standaardwerk Arp Schnitger verschijnt in Engelse editie

arp schnitger and his work

Het boek ‘Arp Schnitger en zijn werk’ verschijnt in een herziene en geactualiseerde, Engelstalige uitgave. Op donderdag 13 oktober wordt het internationale standaardwerk gepresenteerd tijdens de opening van het Schnitgerfestival Groningen. 

Text Example

advertentieIn 2009 verscheen de eerste druk van het boek (in zowel een Nederlands- als Duitstalige uitgave) waarin Cor H. Edskes en Harald Vogel een overzicht geven van de visuele nalatenschap van orgelbouwer Arp Schnitger (1648-1719). Een herziening verscheen in 2013. Het boek bevat historische beschrijvingen en is gedocumenteerd met een groot aantal illustraties en foto’s.

Het boek is een fotoreportage van alle bewaard gebleven orgelfronten van Schnitger en van de in de twintigste eeuw verdwenen instrumenten van zijn hand. Zijn werklijst telt zo’n 170 instrumenten, waarvan er ongeveer 35 min of meer bewaard zijn gebleven. Daarnaast bevat het boek ook tekeningen uit het atelier van Schnitger.

Edskes en Vogel maakten bij het samenstellen van het boek niet alleen gebruik van de schriftelijke bronnen die in de literatuurlijst zijn aangegeven, ook werd gebruik gemaakt van het resultaat van onderzoeken die tijdens restauraties in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.

Het boek ‘Arp Schnitger and his work’ kwam tot stand door samenwerking van het Arp Schnitger Gesellschaft te Brake (D) en Stichting Groningen Orgelland.

Het eerste exemplaar wordt vrijdag 13 oktober overhandigd aan de Commissaris van de Koning van de provincie Groningen, de heer R. Paas. Ook Bernhardt Edskes en de vier organisten die hun medewerking hebben verleend aan de bij het boek behorende cd (Vincent van Laar, Leonore Lub, Janny de Vries en Sietze de Vries) krijgen een exemplaar overhandigd.