Stichting ijvert voor behoud Moerdijkse Marcussen

Text Example

advertentieOoit hadden planologen na de Tweede Wereldoorlog en de Watersnoodramp een grootse toekomst voor Moerdijk in gedachten: een grote plaats met economische en culturele perspectieven.

Er kwam een grote parochiekerk en een belangwekkend orgel van de Deense bouwer Marcussen. Het tij keerde. Moerdijk loopt leeg, de St. Stephanuskerk wordt gesloopt, en de orgels krijgen een nieuwe bestemming. De onlangs opgerichte Stichting Behoud Marcussenorgel Moerdijk zamelt middelen in voor overplaatsing van het orgel naar Klundert.

In de r.k. St. Stephanuskerk, gebouwd in 1958, bevinden zich twee orgels van Marcussen & Søn in het Deense Åbenrå: het in 1962/66 gebouwde hoofdorgel (28/III/P) en het koororgel (5/I) uit 1962. De orgels werden bekostigd uit het Rampenfonds. Lambert Erné, die ook betrokken was bij de totstandkoming van ‘zijn’ Marcussen-orgel in de Nicolaïkerk in Utrecht, trad op als adviseur. De orgels verkeren nog in een goede èn oorspronkelijk staat.

Moet de dreigende sloop van de St. Stephanuskerk werd 9 maart 2010 de Stichting Behoud Marcussen-orgel Moerdijk opgericht, die geld bijeen gaat brengen voor overplaatsing van het grote Marcussen-orgel naar de St. Joannis Baptistkerk te Klundert. Met het aantrekken van sponsors en donateurs en het organiseren van activiteiten wil de stichting het orgel, niet in de laatste plaats voor het Noord-Brabantse orgellandschap, behouden. Het kleine orgel zal vooralsnog in Moerdijk achterblijven.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Lambert van Eekelen, Gerrit van der Schouw en Gerard Maters. Ter ondersteuning van haar activiteiten is een Comitee van Aanbeveling in het leven geroepen met namen als Hayo Boerema, Jos van der Kooy, Kees van Eersel, Stephen Taylor en Gustav Leonhardt.

Inmiddels heeft de stichting de website www.marcussenorgel-moerdijk.nl gelanceerd waarop veel informatie is te vinden over de stichting, de orgels en de kerken.

© 2010 www.orgelnieuws.nl

© 2010 fotografie www.orgelfotografie.nl