Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel viert 50-jarig bestaan in Amersfoort

Naber-orgel Joriskerk Amersfoort | © foto Erik van Til

In 1973 is de Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel (SBNO) in Elburg opgericht door Maarten Seijbel. Het 50-jarig jubileum wordt op zaterdag 14 oktober 2023 gevierd met een bijeenkomst in de Joriskerk in Amersfoort.

Text Example

advertentien de afgelopen vijftig jaar heeft de SBNO ongeveer 1,3 miljoen euro aan financiële steun verleend voor de restauratie en het groot onderhoud van historische Nederlandse orgels, wat heeft bijgedragen aan het behoud ervan. Vorig jaar is er ongeveer 53.000 euro aan subsidies toegekend. De stichting kan deze ondersteuning mogelijk maken dankzij donaties, giften, erfenissen en legaten.

Naast het verlenen van subsidies organiseert SBNO ook regelmatig excursies en geeft zij publicaties uit over orgels en orgelmakers.

Jubileumbijeenkomst

De jubileumbijeenkomst in de Joriskerk begint om 13.00 uur. Na koffie, thee en welkom is er een kort officieel gedeelte waarin afscheid wordt genomen van prof. mr. Mario van Overbeeke, die 37 jaar lang penningmeester is geweest. Daarnaast worden twee nieuwe bestuursleden voorgesteld.

Grote Orgelmis

Om 14.00 uur begint het muzikaal gedeelte waarin de Grote Orgelmis van Bach op de orgels van de Joriskerk wordt uitgevoerd door Cees van der Poel en Sander van den Houten, bestuursleden van de stichting. De koralen worden gezongen door vocaal ensemble LinCQ. Dr. Jan R. Luth verzorgt de mondelinge toelichtingen.

Van ongeveer 16.00 tot 17.30 uur vindt de afsluiting van de middag plaats met een informeel gedeelte waarin een hapje en een drankje wordt geserveerd. 

Aanmelden

De jubileumbijeenkomst is vrij toegankelijk voor donateurs. Niet-donateurs betalen 10 euro, contant te voldoen bij de ingang van de kerk. Aanmelding is noodzakelijk op info@sbno.org of telefonisch op 06-87614984 onder vermelding van ‘aanmelding jubileumbijeenkomst’, naam en woonplaats. 

Zie ook sbno.org