Studiedag over orgelcultuur in de Nederlandse biblebelt

orgel julianakerk dordrecht

Op zaterdag 14 maart 2015 organiseert het Biblebeltnetwerk in samenwerking met de VOGG een studiedag over ‘Reformatorische orgelcultuur in heden en verleden’. De dag vindt plaats in de Julianakerk van de Gereformeerde Gemeente te Dordrecht. Sprekers als hoogleraar Fred van Lieburg en orgelbouwer Frits Elshout zullen lezingen geven. Ook worden de resultaten van een RD-enquête naar het profiel van reformatorische organisten gepresenteerd.

Text Example

advertentie 

Het Biblebeltnetwerk is aantal jaren geleden opgericht door onderzoekers aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met als doel de cultuur, geschiedenis en betekenis van een specifieke groep orthodoxe protestanten in Nederland te bestuderen. Deze groep valt onder meer aan te duiden als bevindelijk gereformeerden, reformatorische gezindte (refo’s) of, naar Amerikaans voorbeeld, de biblebelt of bijbelgordel.

 

Het netwerk stimuleert een brede multidisciplinaire ontwikkeling van kennis en inzicht in een vruchtbare samenwerking tussen de academische wereld, reformatorische organisaties en individuele geïnteresseerden. De stuurgroep wordt gevormd door Fred van Lieburg (voorzitter), Anneke Pons (secretaris), John Exalto, Johan Roeland en Maarten Wisse. Het netwerk heeft ook een eigen website www.dutchbiblebelt.org.

 

Studiedag

Na twee eerdere studiedagen van het Biblebeltnetwerk over ‘bevindelijk gereformeerden en nieuwe media’ en refomatorische kerkbouw. In de derde studiedag op vrijdag 14 maart wordt daarbij aangesloten met het thema muziek en eredienst. Het netwerk wil ‘de bredere problematiek van de orgelcultuur in de gereformeerde gezindte’ vanuit diverse invalshoeken nader bestuderen. Dat is het doel van de gezamenlijke studiedag.

 

Voorlopig programma

De studiedag begint om 10.30 uur, vanaf 10.00 uur is er ontvangst met koffie. Het ochtendprogramma bevat lezingen van Fred van Lieburg, hoogleraar geschiedenis aan de VU en voorzitter Biblebelt Netwerk (‘De ontwikkeling van de reformatorische orgelcultuur in de 20e eeuw’), Oane Reitsma, theoloog/muziekfilosoof, PKN-predikant en onderzoeker aan de Faculteit der Godgeleerdheid VU: (‘Enkele esthetische en muziek filosofische kanttekeningen bij de reformatorische orgelcultuur’). In de middagpauze wordt koffie, thee en soep geserveerd; voor een lunchpakket diet zelf te worden gezorgd.

 

’s Middags zijn er lezingen van Flentrop-directeur Frits Elshout (‘Ontwikkelingen in de orgelbouw binnen de gereformeerde gezindte’) en ds. C. Hogchem, predikant binnen de Gereformeerde Gemeenten (‘Het gebruik van  geestelijke registers tijdens de eredienst’). Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd van de enquête die het Reformatorisch Dagblad hield onder ‘refo-organisten’, waarna naast de sprekers van de studiedag ook Maarten Wisse, universitair docent dogmatiek en oecumene aan de VU, aanschuiven bij de forumdiscussie onder leiding van Piet den Uil.

 

De studiemiddag wordt afgesloten met een korte toelichting op het Edskes-orgel in de Julianakerk door Aad de Ligt. VOGG-voorzitter Dirk Jan Versluis laat het instrument horen in literatuurspel en de begeleiding van samenzang. De middag duurt tot ongeveer 16.15 uur.

 

Aanmelden

De toegang voor deze dag bedraagt 15 euro inclusief consumpties, leden van de VOGG betalen 10 euro. Betaling vindt plaats aan het begin van de studiedag. Aanmelden voor deze dag is noodzakelijk en kan per mail via: info@dutchbiblebelt.org.

 

 

Foto: Edskes-orgel Julianakerk Dordrecht | © 2015 foto Wim Klop