Studiedagen rondom Liedboek 2013

De Beraadgroep Liturgie en Kerkmuziek Fryslân organiseert begin dit jaar studiedagen over de begeleiding van verschillende liedsoorten en liedstijlen in het nieuwe Liedboek 2013. Deze studiedag wordt drie keer aangeboden en is bedoeld voor alle muzikanten die zich in Friesland bezighouden met de begeleiding van de kerkzang.

Text Example

advertentie 

Onder leiding van docenten Auke de Boer en Jelle Rollema zal worden gewerkt aan het verkennen van de verschillende muziekstijlen in het nieuwe Liedboek 2013 en vooral het samen oefenen van de instrumentale begeleiding van diverse soorten liederen. Op alle locaties zijn een kerkorgel en een piano aanwezig. Cursisten kunnen van tevoren liederen doorgeven waaraan men zelf zou willen werken.

Deelname aan de studiedag is gratis, voor (eveneens gratis) koffie/thee en lunch wordt gezorgd.

Meer info en aanmelden bij Ulbe Tjallingii, voorzitter beraadgroep (Tjallingii2@zonnet.nl, telefoon 058-257 36 23 of 06-148 5557), Auke de Boer (aukegdeboer@live.nl,  telefoon 0511-44 45 40) of Jelle Rollema (j.rollema@planet.nl, telefoon 0515-52 12 61).

 

Data & locaties

  • zaterdag 11 januari 2014 te Dokkum
    Fonteinkerk | Op de Keppels 3 | 9101 DG Dokkum
  • zaterdag 25 januari 2014 te Leeuwarden
    Kurioskerk | Julianalaan 38 | 8932 AA Leeuwarden
  • zaterdag 8 maart 2014 te Sneek
    Zuiderkerk | R. Bockemakade 7 | 8601 AC Sneek

 

Programma

10.00 uur – ontvangst & welkom, koffie, thee, toelichting dagprogramma en doelen

10.15 uur – korte ronde: kennismaking, waar is men als musicus actief, welke ervaring is opgedaan met verschillende soorten kerkliederen

10.30 uur – wegwijs in het nieuwe Liedboek (en koor- en begeleidingsmateriaal) door de docenten

11.15 uur – docenten en cursisten werken samen aan liedstijlen, de docenten demonstreren begeleidingsmogelijkheden, waarbij de cursisten spelend en zingend participeren en leren

12.15 uur – lunch

13.15 uur – gericht samen werken aan instrumentale begeleiding van diverse liedsoorten en acclamaties

14.15 uur – pauze

14.30 uur – afronding, evaluatie, vervolgafspraken