Subsidie orgel Vredeskerk Oosterhout

Text Example

advertentieVoor de uitbreiding van het Moreau-orgel in de Vredeskerk aan de Rulstraat in Oosterhout werden op zaterdag 17 oktober j.l. twee subsidies met een totale waarde van € 3.000 toegekend aan het College van Kerkrentmeesters en de orgelcommissie.

Het orgel van de Vredeskerk in Oosterhout werd in 1753 gebouwd door de Franse orgelbouwer Jean François Moreau. Het instrument wacht op uitbreiding met een zelfstandig pedaal. Dit moet gerealiseerd zijn als in 2011 het 200-jarig bestaan van de Vredeskerk wordt gevierd. Deze uitbreiding kost € 30.000, waarvan nu ongeveer eenderde is ingezameld.

Op zaterdag 17 oktober j.l. kreeg het orgel extra aandacht. Tijdens een orgelexcursie werden twee subsidies uitgereikt. Een cheque groot € 1.500 werd aan het College van Kerkrentmeesters en de orgelcommissie overhandigd namens het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. Daarnaast ontvingen zij een cheque met dezelfde waarde uit het Tienkamp-Kuijten Fonds, dat ook door het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt beheerd. Dit Tienkamp-Kuijten Fonds richt zich in het bijzonder op pijporgelprojecten in de provincie Noord-Brabant.

[ingezonden bericht]

© 2009 www.orgelnieuws.nl

© 2009 fotografie Wim van der Ros