Sweelinck in Viertakt

Text Example

advertentieDe komende dagen zijn orgelcomposities van Jan Pieterszoon Sweelinck in Viertakt (Radio 4) te beluisteren. Ter afwisseling van de laatste psalmzettingen klinken vanaf dinsdagmiddag 6 oktober nieuwe opnamen van Bernard Winsemius.

Opnamen van verschillende (variaties over) psalmen, maar ook De Tien Geboden Gods. En de Canon over de melodie van psalm 68 (deze werd nog niet eerder opgenomen). In de Duitse bron waar dit werk in voorkomt, heet het een canon te zijn over O Mensch bewein dein Sünde groß.

Bijzonder zijn ook enkele orgelfantasieën. Hierbij kruipt Winsemius in de huid van Sweelinck en improviseert op basis van een psalmmelodie in de stijl van de oude meester zelf. Uiteraard laten we de melodie dan eerst horen.

De microfoons van Radio 4 stonden zowat op de plek waar Jan zelf op de orgelbank zat. Bernard Winsemius bespeelt namelijk het transeptorgel van de Oude Kerk in Amsterdam.

Sweelinck heeft zijn hele leven psalmen gespeeld. Het was zijn taak om voor en na de dienst in de Oude Kerk op de melodieën te variëren. Zo konden de mensen ze leren kennen, want het Geneefs psalter was rond 1600 nog betrekkelijk onbekend. Het eerste deel van dit Psalter werd in 1562 uitgegeven – in het jaar dat Sweelinck geboren werd.

Elke werkdag tot en met vrijdag 16 oktober: Sweelinck in Viertakt, tussen 16.30 en 17.00 uur op Radio 4.

[bron: Viertakt – Radio 4]

© 2009 fotografie Gérard van Betlehem

© 2009 www.orgelnieuws.nl