Symfonische orgelmuziek vanuit Brussel [RECENSIE]

Text Example

advertentieKlik hier om dit artikel te bestellen

SYMPHONIC ORGAN MUSIC FROM PARIS and BRUSSELS

Van Bever-orgel, International Dominican Priory – Brussels.

Label : ET’CETERA – CODAEX KTC 1299

Prijs: € 23

César Franck – Pièce héroïque (Trois pièces)

Paul Gilson – Prélude sur un vieux lied flamand *

Raymond Moulaert – Lazarus * (Trois poèmes bibliques)

Joseph Jongen – Le bon chîval *

Valéry Aubertin – Vincent van Gogh *

Louis Vierne – Symphonie IV

* world première recordings

Jarenlang (tot grofweg medio 80er jaren) was Brussel een orgelstad van weinig belang: de belangrijkste kerken (waaronder de kathedraal) ontbeerden interessante en in goede staat verkerende orgels. In rap tempo veranderde dit beeld (ondermeer door nieuwbouw in de O.L.Vrouwekerk, de kathedraal en de Vogelzangkerk), door restauratie en vooral door herwaardering van het romantische orgel.

Sinds vele jaren vinden er in Brussel zgn. orgelwandelingen plaats die zich ook vanuit ons land in populariteit mogen verheugen. Ook het aantal orgelconcerten neemt toe. Eén van de kerken die zich wat dat betreft goed profileert is de Dominicanenkerk aan de Renaissancelaan. Titulair-organiste Els Biesemans maakte een boeiend portret van het Gebr. Van Beverorgel (1910) in deze kerk.

Zowel cd als orgel bewijzen dat er meer te genieten is dan alleen het geluid van een Cavaillé-Coll. Vergelijken is aardig, maar verder zinloos. Bij Van Bever geen knetterende tongen, geen fraai loeiende overblazende fluiten, maar eerder een compacter klankbeeld, milder ook, maar in bepaalde opzichten ook transparanter. De akoestiek van de Dominicanenkerk is redelijk, hoewel niet overdadig. Dat stelt eisen aan de organist, aan gekozen tempi en registraties, maar maakt de muziek zo heel goed verstaanbaar. Biesemans kent haar orgel goed en weet het op overtuigende en muzikale manier te presenteren. Voor haar programma koos ze deels Belgische, deels Franse werken. César Francks Pièce Héroïque krijgt een voortvarende vertolking en kleine versnellingen liggen op de loer (misschien is dit ook het eerst opgenomen werk?) maar als geheel een prima opening van het programma. Vervolgens komen vier cd-premieres aan bod: een Prélude van Paul Gilson (die meer naam genoot als componist van vocale- en orkestwerken) het Poème Biblique van Raymond Moulaert, een transcriptie van Le bon Chîval van Joseph Jongen en een werk uit 1991 van de jonge Franse componist Valéry Aubertin. Het laatste werk, een symfonisch gedicht, is geïnspireerd op schilderijen van Vincent van Gogh en draagt dan ook diens naam als titel. Het pleit voor Biesemans dat zij een dergelijk werk een voorname plaats laat innemen op haar cd. Of dit een verdere verspreiding van Aubertins werk zal stimuleren blijft voorlopig ongewis. De organist die dit speelt heeft er zeker voldoening aan; deze luisteraar kan echter niet overtuigd worden. De geest van Messiaen is prominent aanwezig en het pleit voor Aubertin dat hij niet te veel in de val trapt van de Strawinskiaanse tongwerkexplosies (zoals Guillou en vooral Hakim). Veel meer indruk maakt het laatromantische werk van Moulaert. De andere twee symfonische gedichten van deze componist zouden wij ook graag nog willen horen. Dit werk neemt de luisteraar bij de hand en laat hem niet meer los. Pretentieloos, zoals zijn Scherzetto, is het werkje van Jongen, niettemin een welkome ‘spoom’ tussen de zware kost van Moulaert en Aubertin. Biesemans besluit de cd eigenlijk met het belangrijkste werk: de vierde symfonie van Louis Vierne. Geen gemakkelijke kost. Hier is een wat introvertere Vierne aan het woord dan in pakweg zijn derde of zesde symfonie. Biesemans koestert dit stuk, dat is te horen. Zij kent er elke noot van en overtuigt ermee, hoewel we uitgerekend in dit lange stuk hier en daar wat meer verlangen naar een wat groter (Franser?) orgel in een royalere akoestiek.

Het booklet geeft, in vier talen, ruim voldoende informatie over organiste, orgel, orgelmaker en composities. Enkele foto’s van kerk en orgel maken het verzorgde geheel compleet. De opname van Harry De Winde doet volkomen recht aan het orgel en de muziek. Al met al is dit een product waar hoor- en zichtbaar de nodige zorg aan is besteed en het is tevens een prima visitekaartje voor Biesemans. [AART DE KORT]

Klik hier om dit artikel te bestellen

© 2006 www.orgelnieuws.nl