Symposium over kerkmuziek in Roermond

Text Example

advertentieIn de bisdomgebouwen in Roermond vindt op zaterdag 20 oktober het symposium ‘Hemelse Ruimte’ plaats. Aanleiding is het feit dat diaken Gerard Sars eind vorig jaar in Mainz aan de Johannes Gutenberg Universität is gepromoveerd tot doctor in de muziekwetenschappen.

Het proefschrift van Sars over organist Albert de Klerk (1917-1998) en diens orgelimprovisaties wordt in boekvorm gepresenteerd. Een belangrijke conclusie die Sars daarin trekt, is het gegeven dat vrije improvisatie kan bijdragen aan een hernieuwde belangstelling voor eigentijdse (kerk)muziek.

Ook komen tijdens het symposium de mogelijkheden voor verdere kerkmuzikale ontwikkelingen na het Tweede Vaticaans Concilie aan de orde. Zo spreekt bisschop drs. Antoon Hurkmans van Den Bosch, die verantwoordelijk is voor de liturgie in de rooms-katholieke kerk in Nederland. Daarnaast zijn er korte inleidingen door prof.dr. Reinhard Wiesend uit Mainz, mgr.dr. Alfons Kurris uit Maastricht (over de improvisatie in het vroegste Gregoriaans), prof.dr. Martin Hoondert uit Tilburg (over de muziek van Taizé), prof.dr. Daniela Philippi uit Mainz (over het moderne – avant-gardeorgel), prof.dr. Anton Vernooy uit Utrecht (over het devotielied), prof.dr. Paul Sars uit Nijmegen (over de gedachte bij de rede) en dr. J. Luth uit Groningen (over de ontwikkeling van het Nederlandse kerklied in de jongste tijd).

‘s Middag zijn er twee concerten, in de Munsterkerk met geïmproviseerde kerk- en liturgische muziek (vocals, orgel, bas, trompet en slagwerk) en aansluitend in de kathedraal een orgelconcert door Gonny van der Maten uit Wageningen.

Inschrijven door overmaking van 20 euro (inclusief lunch en teksten van de lezingen) op rekening 231400152 t.n.v. Bisdom Roermond o.v.v. ‘symposium’.

Een exemplaar van het proefschrift van Gerard Sars is bij voorintekening te verkrijgen. Wie vóór 20 september intekent, ontvangt vijf euro korting op de aanschafprijs van 44,50 euro. Meer informatie: gerard.sars@planet.nl

© 2007 www.orgelnieuws.nl

© 2007 fotografie Articapress (Albert de Klerk).