Uw grote liefd’ alleen CD

Uw grote liefd’ alleen. John Propitius, Kerstimprovisaties in de Bovenkerk te Kampen.

Heft aan, heft aan een luiden zang; Nun komm der Heiden Heiland; Veni, veni Immanuël; Wat deed uit ’s hemels zalen; Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen; Ik kniel aan Uwe kribbe neer; Komt allen tezamen; Stille nacht; Daar ruischt langs de wolken; Eer zij God in onze dagen & Ere zij God. CD BM2755 € 17,95

Text Example

advertentieKlik hier om dit artikel te bestellen