Vandaag…. [CC-colloquium Gent]

Text Example

advertentie…kijkt men ook vanuit het buitenland vol bezorgdheid over onze Gentse schouders om te zien hoe wij met dit topinstrument omspringen. Het Cavaillé-Coll-orgel van de Gentse Sint-Niklaaskerk heeft de trieste eer de Unesco-wereldranglijst van de meest merkwaardige, bedreigde orgels aan te voeren.

In Parijs, de thuishaven van deze orgelbouwersfamilie, weet men maar al te goed dat dit zijn beste instrument was en dat dit bovendien het enige is dat nog zo goed is geconserveerd.

Redenen te over om alle denkbare expertise samen te brengen om een kwalitatief hoogstaande restauratie te verzekeren.

Colloquium

Op 5 en 6 oktober organiseert het stadsbestuur in de Sint-Pietersabdij een colloquium dat het kruim van de orgeldeskundigen aanspreekt.

Het orgelcircuit is klassiek een vrij gesloten sector, die niet zelden gepolariseerd wordt door enkele protagonisten. Dit colloquium wil een open discours voeren en alle beschikbare know-how in verband met Cavaillé-Coll naar boven halen.

Hierbij wordt niet enkel gefocust op de technische aspecten (restauratie, stabiliteit, akoestiek en thermische omgeving) maar evenveel aandacht besteed aan andere disciplines zoals muzikale ontsluiting, de historische context, de archivering, en de culturele programmatie.

Ook de gunningswijze van de studie- en restauratieopdracht wordt onderzocht. De voorlopige conclusie van het precolloquium, dat in maart van dit jaar plaatsvond, was dat een internationale wedstrijd wellicht de meeste garantie biedt op kwaliteit. Het winnende team zou alle vooropgestelde disciplines moeten verenigen en een totaalconcept aanbieden voor de studie en de restauratie.

Programma

Technische en inhoudelijke discussies over de studieopdracht en de restauratie worden op het colloquium afgewisseld met korte concerten, die het tijdsbeeld van dit romantisch orgel illustreren. Hierbij maakt het gezelschap kennis met een aantal belangrijke orgels in onze stad: Sint-Pieters, Sint-Stefanus, Sint-Stefanus en Sint-Baafs.

De debatten worden geleid door Jos Swinnen, Klara-anchorman. Het stadsbestuur maakt € 20.000 vrij aan honoraria voor de wetenschappelijke en artistieke bijdragen op het colloquium.

Donderdag, 5 oktober is er onthaal in de Sint-Pietersabdij om 10 uur; op vrijdag, 6 oktober start men om 9 uur.

Het volledige programma kan u krijgen via frontispicium@skynet.be of telefonisch +32 (0)484/94 51 23.

Inschrijven

Wie aan één of beide dagen wil deelnemen kan dit door voorafbetaling van € 30 op rekeningnummer 000-1626215-10 met vermelding “colloquium”. Inschrijven kan ter plaatse in de Sint-Pietersabdij ook nog.

Publieksmomenten

Op donderdag, 5 oktober is er om 20 uur in de Sint-Niklaaskerk een verrassende evocatie rond het Cavaillé-Coll-orgel. Vrijdag, 6 oktober trakteert Geert d’Hollander Gent vanuit het belfort op een toepasselijk beiaardconcert om 15.30 uur; om 16.30 uur is er aansluitend een slotconcert in de Sint-Baafskathedraal door Ton Van Eck.

Deze initiatieven richten zich tot het grote publiek en zijn gratis.

[ingezonden mededeling]

© 2006 www.orgelnieuws.nl

© 2006 www.orgelfotografie.nl