Verslag van de eerste lustrumdag AOV [Aart de Kort]

Text Example

advertentieDe dagen worden korter en de koude nachten zorgen voor ochtendmist. De nevel maakt het vooruitzicht spookachtig. Anderen ontwaren door het waas contouren van een glansrijke toekomst. Orgelnieuws kent het verschijnsel en vraagt zich af: Hoe zou de orgelwereld er in 2016 uitzien? Vandaag de bijdrage van Orgelnieuws-recensent, organist en bourgondiër Aart de Kort.VERSLAG VAN DE 1E LUSTRUMDAG AOV (Algemeen Organisten Verbond) op zaterdag 29 oktober 2016, gehouden in en rond het Centrum voor Spiritualiteit en Liturgie (v/h Domkerk) te Utrecht.

Een grote schare van haast 400 belangstellenden (93% van het ledenbestand!) woonde de eerste lustrumdag van het AOV bij. Voorzitster Gemma Coebergh opende om 10.00 uur de dag, sprak haar vreugde uit dat de bloedgroepenstrijd binnen het AOV verleden tijd was en gaf vervolgens de voorzittershamer over aan Sietze de Vries. Na zijn intredespeech bespeelden de drie vrijwilliger-organisten van de voormalige Domkerk (Yuki Nakasawi, Hoi Sin Chung en Andrejz Newycynczky) ‘hun’ fameuze Bätzorgel in werk van Bach, Bach en Bach. Daarna vond de algemene vergadering plaats. De gemoederen liepen soms flink op: zo waren er kritische vragen van het district Zuid-Nederland over de nog immer niet geïmplementeerde rechtspositieregeling voor r.k. organisten, die al in 2003 was ontworpen. Het bestuur beloofde de zaak op te nemen met kardinaal Eijk, zelf verwoed orgelspeler, om alzo gedaan te krijgen dat een en ander zou worden ingevoerd in alle vier bisdommen. Verder kwamen diverse actuele onderwerpen uit het orgelwereldje ter sprake: de aanstaande reconstructie van het Amsterdamse Oude Kerksorgel, dankzij Europese aanbesteding, door de Sloveense firma Skrabl, de vorderingen van die ene orgelleerling aan het Centraal Midden-Nederlands Conservatorium en het met het oog op het Niels Gadejaar 2017 door de firma Verschueren te reconstrueren Niels Gade-orgel in de Grote kerk van Elburg. Na afloop van de vergadering, om 11.30 uur konden de acht in de kerkruimte opgestelde orgels van voormalige Utrechtse kerken worden bezichtigd en ging iedereen dik tevreden huiswaarts.

[AART DE KORT]

© 2006 www.orgelnieuws.nl