Verstrooiing & Vertier

Op deze cd, die gemaakt is ten bate van de restauratie, spelen vier organisten een zeer veelzijdig programma met muziek uit geheel Europa.

Text Example

advertentieCd’s die exclusief gewijd zijn aan Oosthuizen zijn er maar weinig. Bij mijn weten zijn deze alleen gemaakt door Willem Poot [Orgelmuziek rond de Tachtigjarige Oorlog, Escape EC 1003], Pieter van Dijk [Organs of the Netherlands, volume 3, Emergo EC 3995-2] en Hans van Nieuwkoop [Famous Dutch organs, volume 2, ED 1002]. Een reden hiervoor kan zijn dat het instrument in Oosthuizen met zijn beperkingen een afschrikking is voor cd-producenten. Het orgel heeft namelijk een kort octaaf, 6½ stem, middentoon en een beperkte omvang [FGA-a’’], dit maakt de keuze voor muziek al snel lastig en sowieso specialistisch.

De programmakeuze laat echter geen platgetreden paden zien en is verfrissend. De schijf is gevuld met anonieme componisten, minder bekende muziek van bekende componisten [Gibbons, Hässler, des Préz, A. Gabrieli en Frescobaldi], wat minder bekende componisten [Master Taylor, Carreira, en Schmidt d. J.] en de Cabezón] en muziek van onbekende componisten [Allwood, Holborne en Steuccius].

De cd heeft daarnaast een unicum: de vier organisten improviseren gezamenlijk over het thema “Une Jeune Fillette”. De opzet van deze improvisatie is een variatie-reeks in vele stijlen waarbij de klassieke improvisatie niet alleen wordt gehanteerd. Dit alles geeft een kleurrijke opname. De uitvoeringen zijn over het algemeen fraai en met karakter uitgevoerd.

Toch wil ik enkele kritische kanttekeningen plaatsen. Veel cd’s hebben wel een misser en hier is dat de keuze voor ‘Brabantsche ronden danse ofte Brand’ uit het Susanna van Soldt-manuscript omdat deze al eerder verscheen op de cd van Willem Poot. De grote afwezigen zijn Sweelinck, Philips en Cornet op deze cd. Ze hadden met hun langere composities kunnen zorgen voor meer evenwichtig op een cd vol met korte muziekstukken van rond de twee minuten.

Voor liefhebbers van oude muziek is deze cd zeker een aanrader door het programma dat men niet veel tegenkomt. Voor de orgelliefhebber is dit een aanrader omdat het een fraai portret biedt van de kleuren van dit instrument uit Oosthuizen.


Verstrooiing & Vertier – wereldlijke muziek op het orgel te Oosthuizen

Organisten: Wim Diepenhorst, Tjeerd van der Ploeg, Willem Poot, Bernard Winsemius

Label: RCKO 2002/1

Tracks: 43

Totale tijd: onbekend