Vijf lezingen over orgelcultuur in Lutherse Kerk Leeuwarden

Van Dam-orgel, Lutherse Kerk, Leeuwarden | © foto Johan Sjoukema

Dit najaar en komende winter organiseert de Stichting Organum Frisicum in samenwerking met de Leeuwarder lutherse gemeente een vijftal lezingen over orgelcultuur in Friesland. Aan bod komen onderwerpen als de orgelmakers Van Dam, naoorlogse orgelbouw in Friesland, orgelarchitectuur en hersenactiviteit bij improviserende musici.

Text Example

advertentieIn de eerste lezing op woensdag 24 oktober zal Ad Fahner ingaan op de geschiedenis van de Friese orgelmakers Van Dam (1779-1927). Dr. Hans Fidom verzorgt op woensdag 14 november de tweede lezing. Daarin vertelt hij over de veranderingen die plaatsvonden in de orgelbouw van de late negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw, en hoe zich technische innovaties met enige vertraging ook doorzetten in de Friese orgelbouw.

Improviserende musici
Op 12 december is dr. Robert Harris de inleider. De in de VS geboren conservatoriumdocent piano en later bewegings- en neurowetenschapper is hij zich gaan toeleggen op onderzoek naar hersenactiviteit en muziek. In zijn promotieonderzoek vergeleek hij de hersenen van improviserende musici met die van klassiek geschoolde musici. Harris ontdekte dat musici die niet improviseren vooral hun linkerhersenhelft activeren. De improviserende musici gebruiken daarnaast nog een deel van de rechterhersenhelft. Omdat organisten een groep musici vormen die veel improviseert, is Robert Harris als spreker uitgenodigd. Organist Broer de Witte die bij alle vijf lezingen voor de muzikale omlijsting zorgt, zal op 12 december dan ook improviseren.

Vervolg
De lezingen krijgen in 2019 een vervolg. Op woensdag 23 januari spreekt interieurarchitect, meubelontwerper en industrieel vormgever dr. Wim S. Ros uit Utrecht. Hij is docent en deskundige op het gebied van meubelbouw en promoveerde op ontwerpen van orgelkassen in de zeventiende eeuw. Later verdiepte hij zich tevens in twintigste-eeuwse orgelkassen, het onderwerp van deze lezing.

De serie besluit op 13 februari met een inleiding door organist en orgeladviseur Theo Jellema. Hij werkt momenteel aan een boek over naoorlogse orgelbouw in Friesland. De titel van zijn lezing is dan ook ‘Orgelbouw na 1945 in Friese kerken’.

Lutherse Kerk
De lezingen worden gehouden in de Lutherse Kerk aan de Nieuwe Oosterstraat in Leeuwarden. Aanvangstijd is 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. De lezingen duren tot ongeveer 21.45 uur.  De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte waarvan de opbrengst bestemd is voor de restauratie van het Van Dam-orgel in de Lutherse Kerk.