Vlaamse Orgeldagen – Hoogstraten (B)

Text Example

advertentie12.08.2005 – 13.08.2005 Vlaamse Orgeldagen te Hoogstraten

De vzw Orgel in Vlaanderen organiseert op 12 en 13 augustus 2005 een nieuwe editie van de Vlaamse orgeldagen die in Hoogstraten worden gehouden. De beide instrumenten van de St.-Catharinakerk (het nieuwe Thomasorgel en het Pelsorgel) alsook het Delhaye-instrument uit de nabij gelegen begijnhofkerk staan hierbij centraal.

Een korte voorgeschiedenis

De stad Halle was in 1995 de gastheer van de eerste editie van de Vlaamse Orgeldagen. De vzw De Principaal uit Halle was de vereniging die voor deze Orgeldagen het initiatief nam en het evenement uit de grond stampte; later nam het Vlaams Instituut voor Orgelkunst vzw (VIVO) de fakkel over. Na Halle werden de Vlaamse Orgeldagen nog met succes georganiseerd in Leuven (1996), Sint-Truiden (1997), Veurne (1999), Gent (2001) en Hasselt (2003). Een van de grondslagen voor het welslagen van al deze verschillende edities was onder meer de vruchtbare samenwerking tussen stadsbesturen, culturele centra, muziekacademies en landelijke zowel als plaatselijke vzw’s.

Toen in begin 2005 Het Orgel in Vlaanderen vzw (OIV) en het VIVO samensmolten, werd beslist dat de volgende editie door Het Orgel in Vlaanderen vzw zou worden georganiseerd.

2005: 7e editie

Met de organisatie van deze Vlaamse Orgeldagen op 12 en 13 augustus 2005 in Hoogstraten, wil het OIV op verschillende manieren het orgel in de kijker zetten. Immers, het orgelpatrimonium in Vlaanderen is rijk maar bij het grote publiek onbekend, en dus onbemind. De Vlaamse Orgeldagen kunnen door hun opzet een middel zijn om aan dit euvel te verhelpen en zo het orgel in een bredere maatschappelijke context plaatsen en toegankelijk te maken voor een bredere groep liefhebbers en luisteraars. Aan de andere kant wil het OIV voor de niet onaanzienlijke schare orgelfans, liefhebbers en amateur-organisten (in 2003-2004 waren 800 orgelleerlingen in het Deeltijds Kunst Onderwijs geregistreerd) verschillende activiteiten aanbieden die aangepast zijn aan hun respectievelijke niveaus. De vereniging wil ook een forum aanbieden aan ambachtelijke orgelbouwers en orgelverenigingen, die op de Vlaamse Orgeldagen de kans krijgen om hun activiteiten voor te stellen aan de hand van diverse instrumenten, foto’s, brochures en boeken.

In praktijk

Een eerste gevolg van die ambities is de keuze voor een stad en een streek die zowel prachtige historische als gloednieuwe orgels herbergen – Hoogstraten heeft zo onder meer het Delhaye-orgel van het Begijnhof en het nieuwe Thomas-orgel in de Katharinakerk onder zijn hoede.

Een ander gevolg is dat de nadruk bij deze 7e editie vooral ligt op initiatie voor het grote publiek, met heel wat ateliers voor beginners én de bijhorende lage instapdrempel. In het atelier orgelinitiatie krijgen zowel kinderen als volwassenen die nog nooit een orgel hebben aangeraakt de kans om uitgebreid kennis te maken met het instrument, volgens het principe: “al doende leert men”. In het atelier orgelbouw, opgesplitst in beginners- en gevorderdenniveau, wordt het orgel in al zijn facetten ontrafeld, bekeken en getoetst. Voor de initiatie beiaard worden de klokken van de Katharinakerk uitgeprobeerd onder leiding van de stadsbeiaardier. Voor de allerkleinsten is er een muzikaal kinderatelier. Naast deze werkateliers worden er ook audities georganiseerd, waarbij de deelnemers de mogelijkheid krijgen om onder deskundige leiding een aantal ingestudeerde stukken op twee locaties te spelen, in een ontspannen en gemoedelijke sfeer. Voor de meest gevorderden is er een meestercursus onder leiding van de Nederlandse organist Theo Jellema. Voor al deze activiteiten kan ingeschreven worden als actief of passief deelnemer.

Zeer belangrijk is daarnaast de wedstrijd voor liefhebbers en niet-professionele organisten, waarbij alle niveaus aan bod komen. Zowel kinderen (of volwassenen) die nog maar pas orgel studeren, als liefhebbers die al lang de muziekschool hebben verlaten, krijgen een kans om zich voor te stellen aan een gevarieerd samengestelde jury en een geïnteresseerd publiek. De voorronde wordt gehouden op 12 augustus, de finale vindt plaats de dag erna.

Een overzicht van de verschillende activiteiten:

• initiatie orgel voor kinderen: Karolien Schuurmans

• initiatie orgel voor volwassenen: Eduard Goovaerts

• audities onder leiding van Bart Jacobs en Eduard Govaerts

• beiaardinitiatie: Luc Dockx

• orgelbouw voor beginners: Bart Wuilmus

• orgelbouw voor gevorderden: Etienne De Munck

• meestercursus: Theo Jellema

• orgeltentoonstelling

• wedstrijd

• avondconcert op 12 augustus: Theo Jellema

• concert op 13 augustus (bij bekendmaking finalisten): Bart Jacobs

Inschrijven (tot en met 31 juli)

Voor 2 dagen:

Actieve deelname:

• leden Het Orgel in Vlaanderen, De Principaal, VTB-VAB, Davidsfonds, Calcant: 50 €

• niet-leden: 75 €

(workshops, concerten, receptie, excl. overnachting)

Passieve deelname:

leden Het Orgel in Vlaanderen, De Principaal, VTB-VAB, Davidsfonds, Calcant:30 €

• niet-leden: 40 €

Voor 1 dag:

Zowel actieve als passieve deelname:

• leden Het Orgel in Vlaanderen, De Principaal, VTB-VAB, Davidsfonds, Calcant: 27 Euro

• niet-leden: 37 Euro

Wie enkel deelneemt aan de wedstrijd:

25 € inschrijvingskosten

(deelnemers aan Vlaamse Orgeldagen: gratis)

Er is korting voorzien voor leden van Het Orgel in Vlaanderen, De Principaal, VTB-VAB, Davidsfonds, Calcant.

Informatie en inschrijvingen

Het Orgel in Vlaanderen vzw, Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen

[t] 0032 3 202 77 06 [f] 0032 3 202 77 00

[e] info@orgelinvlaanderen.be

[w] www.orgelinvlaanderen.be

[bron: Het orgel in Vlaanderen en www.orgelkunst.be]

© foto Hoogstraten, Thomas-orgel (2004) Gérard van Betlehem]